Special Scoop

CPF ปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน | Spotlight | 2 ต.ค. 65 | AMARIN TVHD34

2 ต.ค. 65
CPF หนึ่งในธุรกิจด้านอาหารยักษ์ใหญ่ของไทย ปรับตัวสู่เป้าหมายความยั่งยืน เพราะตระหนักดีว่ากระบวนการเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ทำให้ธุรกิจปรับตัวมาป็นระยะเวลานานแล้ว มุมมองของ CEO จาก CPF คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เป็นอย่างไรไปติดตามในคลิปนี้

วิดีโอ แนะนำ