Live Talk

| Spotlight | 10 พ.ค. 67 | AMARIN TVHD34

10 พ.ค. 67
ประเด็นวิกฤตภาวะโลกเดือดที่สร้างความแปรปรวนให้กับหลายประเทศ และภาวะโลกเดือดนี้จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างไร