Special Scoop

รู้จักเเบรนด์ Stanley แก้วเก็บอุณหภูมิ ที่มีอายุกว่า 110 ปี | Spotlight | 6 ธ.ค. 66 | AMARIN TVHD34

6 ธ.ค. 66
คลิปรถยนต์ถูกไฟไหม้ยับเยินไปทั้งคัน สิ่งที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมนั่นก็คือแก้วน้ำ แบรนด์ Stanley กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงกันอย่างถล่มทลาย

วิดีโอ แนะนำ