การเงิน

พิธาน องค์โฆษิต เข้าถือหุ้นใหญ่ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

29 ก.พ. 67
พิธาน องค์โฆษิต เข้าถือหุ้นใหญ่ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์  ประกาศเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee ว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ  ถึงการขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน  596,500,000 หุ้น  หรือคิดเป็น 25.05 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ  ให้แก่ กลุ่มนายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 591,500,000 หุ้น  หรือ 24.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ  รวมถึงนายถกลเกียรติ, นางรศนาภรณ์, นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ  ซึ่งเป็นการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมีรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหุ้นดังนี้

  1. นายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 353,375,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
  2. บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ นายพิธาน ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 จำนวน 238,125,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 10 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 1,666,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  4. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  5. นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ  จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลังการทำรายการ  ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนแปลงไปดังนี้  คือ นายพิธาน องค์โฆษิต  353,375,000 หุ้น หรือ 14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด 238,125,000 หุ้น หรือ 10.00 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ 105,738,800 หุ้น หรือ 4.44 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ  9,147,200 หุ้น  หรือ 0.38 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ 7,910,600 หุ้น  หรือ 0.33 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

นอกจากนี้ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ว่าได้เข้าลงนามในการให้สิทธิในการซื้อหุ้นกับนายพิธาน โดยนายพิธานให้สิทธิแก่แกรมมี่ในการซื้อหุ้นทั้งหมดในวันทอง โฮลดิ้งส์  ซึ่งเป็นบริษัทที่นายพิธานถือหุ้น โดยแกรมมี่มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์  ที่มีต่อนายพิธานมาด้วย

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ของนายพิธานไม่มีผลทำให้นายพิธานมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Tender Offer)   เนื่องจากกลุ่มนายพิธานถือหุ้นรวมกันไม่ถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

สำหรับการเข้ามาร่วมถือหุ้นของกลุ่มนายพิธาน ในครั้งนี้  จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ onee  ซึ่งเป็น Content Creator & Lifestyle Entertainment ครบวงจร  ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และสร้างสรรค์งานคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นแกนหลักของการสร้างรายได้  ทั้ง TV, Online, Copyright & Licensing และ Production Services  ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มบริษัท พร้อมด้วยธุรกิจ Idol Marketing และ Showbiz ที่ครอบคลุม ทั้งการจัดEvent, Fanmeet , Merchandising อย่างครบวงจร  

นายพิธาน เป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจโดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตและมีโอกาสในการต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆ ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งการที่นายพิธานเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

advertisement

SPOTLIGHT