อินไซต์เศรษฐกิจ

กองทุนประกันวินาศภัยคืออะไร ทำไมต้องรู้ไว้ก่อนซื้อประกัน

3 เม.ย. 67
กองทุนประกันวินาศภัยคืออะไร ทำไมต้องรู้ไว้ก่อนซื้อประกัน
ไฮไลท์ Highlight
 • กองทุนประกันวินาศภัยเปรียบเสมือน "ตาข่ายนิรภัย" ที่ช่วยปกป้องผู้เอาประกันภัยจากความเสี่ยงกรณีบริษัทประกันล้มละลา
 • ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยตามสัญญาประกันภัย แม้บริษัทประกันจะล้มละลาย
 • ผู้เอาประกันภัยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในยุคที่คนไทยคุ้นเคยกับประกันภัยมากขึ้น หลายคนอาจสงสัยว่าเคยได้ยินชื่อ "กองทุนประกันวินาศภัย" ผ่านหูผ่านตาบ้าง แต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร บทความนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ

 

กองทุนประกันวินาศภัยคืออะไร ทำไมต้องรู้ไว้ก่อนซื้อประกัน

กองทุนประกันวินาศภัยคืออะไร ทำไมต้องรู้ไว้ก่อนซื้อประกัน

ปัจจุบันคนไทยคุ้นเคยกับประกันภัยมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคโควิด-19 หลายคนมองหาประกันเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่าย ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ ฯลฯ แต่การซื้อประกัน หมายถึงการทำสัญญากับบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันมีถึง 56 บริษัท ทำให้บางครั้งเราอาจไม่มีเวลาศึกษาบริษัทผู้รับประกันอย่างละเอียด อาจเลือกซื้อตามความสะดวก หรือ "ถกใจ" เท่านั้น

ดังนั้น กองทุนประกันวินาศภัย จึงมาทำหน้าที่แทนคุณ หรือเรียกง่ายๆว่าเปรียบเสมือน "ตาข่ายนิรภัย" ที่คอยคุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีบริษัทประกันวินาศภัยที่ซื้อประกันด้วย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หมายความว่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เงินชดเชยจากกรมธรรม์ของคุณจะไม่สูญหายไป ยังมีโอกาสได้รับเงินชดเชยตามสัญญา ตัวอย่างกรณีที่กองทุนประกันวินาศภัยเข้ามาช่วย

 • บริษัทประกัน A ล้มละลาย ผู้เอาประกัน B รอรับเงินชดเชยจากประกันสุขภาพ กองทุนจะเข้ามาจ่ายเงินชดเชยแทน
 • บริษัทประกัน C ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้เอาประกัน D รอรับเงินชดเชยจากประกันรถยนต์ กองทุนจะเข้ามาจ่ายเงินชดเชยแทน

 

กองทุนประกันวินาศภัย ผู้พิทักษ์เงินของคุณในยามวิกฤต

กองทุนประกันวินาศภัยคืออะไร ทำไมต้องรู้ไว้ก่อนซื้อประกัน

กองทุนประกันวินาศภัย ถือกำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 กองทุนฯ ดำเนินงานในรูปแบบนิติบุคคล ไม่ได้เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ภารกิจสำคัญของ กองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนฯ มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง "เจ้าหนี้" หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามสัญญาประกันภัย กรณีบริษัทประกันวินาศภัยที่ซื้อประกันด้วยเผชิญปัญหาล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป้าหมายหลักคือเพื่อรักษาเสถียรภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกัน และสร้างระบบคุ้มครองเงินของคุณในยามวิกฤต

วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันวินาศภัย

 • 1. เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ
 • 2. เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกัน วินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

โดยกองทุนนี้ช่วยให้คลายกังวล มั่นใจว่าเราจะได้รับเงินชดเชย หากบริษัทประกันเกิดล้ม นอกจากนี้กองทุนคุ้มครองประกันภัยหลายประเภท เช่น ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต (เฉพาะเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต)และที่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นสิทธิ์โดยอัตโนมัติเมื่อท่านซื้อประกันวินาศภัยแล้ว


สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย

ต้องเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ทำไว้กับ บริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ หรือ กรณี “บริษัทประกันภัย” ถูกปิดกิจการ สำหรับกระบวนการชำระหนี้ จากกองทุนประกัน วินาศภัย

 • แจ้งหนี้: ผู้ชำระบัญชีจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบภายใน 30 วัน ว่าบริษัทประกันล้มละลาย และต้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้
 • ยื่นค่าทวงหนี้: เจ้าหนี้ต้องยื่นค่าทวงหนี้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศเพิกถอนใบอนุญาต
 • ตรวจสอบหนี้: ผู้ชำระบัญชีจะตรวจสอบหนี้ และนำเงินจากหลักประกัน เงินสำรองของบริษัท มาชำระหนี้
 • รับชำระหนี้: กองทุนจะแจ้งให้เจ้าหนีมารับชำระหนี้ภายใน 60 วัน โดยจ่ายตามยอดเงินในกรมธรรม์ หักเงินที่ได้รับจากผู้ชำระบัญชีแล้ว ไม่เกิน 1 ล้านบาท

เงื่อนไขการจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย

 • วงเงิน: กองทุนจะจ่ายหนี้รวมกับเงินที่ได้รับจากผู้ชำระบัญชี ไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีหนี้สินรวมเกิน 1 ล้านบาท จะได้รับเงินชดเชยสูงสุด 1 ล้านบาท
 • การคำนวณ: คำนวณเงินตามจำนวนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง

ตัวอย่าง สมมติว่า คุณซื้อประกันรถยนต์กับบริษัท Y มูลค่า 500,000 บาท และบริษัท Y ล้มละลาย คุณมีสิทธิได้รับเงินชดเชยสูงสุด 500,000 บาท จากกองทุนฯ

 

จริงหรือไม่ที่เวลานี้ กองทุนประกันวินาศภัยเจอวิกฤตหนัก หนี้ท่วม 6 หมื่นล้าน! เจ้าหนี้ 6 แสนราย อาจไม่ได้เงินคืน

กองทุนประกันวินาศภัยคืออะไร ทำไมต้องรู้ไว้ก่อนซื้อประกัน
ล่าสุดมีรายงานว่ากองทุนประกันวินาศภัยเผชิญวิกฤตหนัก! เงินทุนสำรองร่อยหรอ หนี้สินพุ่งสูงถึง 60,000 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้กว่า 600,000 ราย โดยช้อมูลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 กองทุนประกันวินาศภัยได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนรอบการขออนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ สาเหตุหลักมาจากภาระหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการชำระหนี้แทนบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

แม้กองทุนพยายามหาทางออกเพื่อชำระหนี้โดยเร็วที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดทางการเงิน จึงจำเป็นต้องปรับรอบการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับรายได้และเงินส่งเข้ากองทุนจากบริษัทประกันภัย ระหว่างรอเงินทุน กองทุนจะเร่งพิจารณารับรองมูลหนี้ให้เจ้าหนี้ และหากได้รับเงินสนับสนุนจากช่องทางอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน ออกตราสารการเงิน หรือเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จะรีบนำมาชำระหนี้โดยเร็วที่สุด

กองทุนประกันวินาศภัย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2478 มีหน้าที่คุ้มครองเจ้าหนี้ กรณีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และเพื่อพัฒนาเสถียรภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย นับตั้งแต่ก่อตั้ง มีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 14 บริษัท โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด-19 (ปี 2562-2565) ส่งผลให้กองทุนต้องชำระหนี้แทนบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด กองทุนมีเงินทุนสำรองเหลือเพียง 3-4 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องปรับแผนชะลอการจ่ายหนี้ รอเงินสมทบจากบริษัทประกันภัยที่จะเข้ามาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

วิกฤตการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเสถียรของธุรกิจประกันวินาศภัย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตการณ์บานปลาย และสร้างความมั่นใจให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวม

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT