การเงิน

SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 22 ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ ต่อยอดให้เอสเอ็มอีไทย

21 ธ.ค. 66
SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 22 ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ ต่อยอดให้เอสเอ็มอีไทย
SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 22 ขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG และเติมทุนคู่พัฒนา สร้าง Soft Power เพื่อช่วย SME ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 22 ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG และเติมทุนคู่พัฒนา สร้าง Soft Power ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank
SME D Bank
 
โดยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร ก้าวสู่ปีที่ 22 ภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธนาคาร พิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ธนาคาร และบุคลากรขององค์กร
SME D Bank
 
รวมถึง ได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอวยพรและบริจาคสมทบทุนให้แก่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างอาคาร “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสมองและไขสันหลัง” และสนับสนุนความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
SME D Bank
 
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ออกแบบและตกแต่งสถานที่ในรูปแบบไทยโมเดิร์น ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับสากล สื่อถึงการสร้าง Soft Power เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ควบคู่กับขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ได้แก่ Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) Governance (ธรรมาภิบาล) ดำเนินธุรกิจคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มศักยภาพกิจการเติบโต อันถือเป็นบทบาทที่สำคัญของ
SME D Bank
 
SME D Bank ในฐานะ “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” พร้อมเคียงข้างและสนับสนุน “เติมทุนคู่พัฒนา” เพิ่มศักยภาพให้กิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน
 
SME D Bank
นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธจากหน่วยงานการกุศล ชุมชนและมูลนิธิที่ธนาคารได้เข้าไปช่วยสนับสนุน เช่น ชุมชนกุฎีจีน มูลนิธิออทิสติก และชมรมซีเนียร์ คลับ เป็นต้น ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower
 

advertisement

SPOTLIGHT