การเงิน

เช็คที่นี่! อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ 5 แบงก์ใหญ่

20 มิ.ย. 66
เช็คที่นี่! อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ 5 แบงก์ใหญ่

ธนาคารพาณิชย์ไทยได้มีปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อช่วงต้นเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามการส่งสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่ปรับขึ้น เพื่อดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย เพื่อสกัดให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ในเป้าหมายที่ธปท.วางไว้

SPOTLIGHT ได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มาให้ดูกันว่า ให้สามารถเลือกช้อปในการออมเงิน และขอสินเชื่อเพื่อบริหารเงิน บริหารธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

ธนาคารกรุงเทพ 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

 1. เงินฝากสะสมทรัพย์ เป็น 0.60% ต่อปี 
 2. เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 0.95% ต่อปี 
 3. เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.05% ต่อปี 
 4. เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.35% ต่อปี 
 5. เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 1.75% ต่อปี 

ส่วนเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Saving วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.50% ต่อปี และวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท 0.60% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ดังนี้

 1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) หรือ MLR เป็น 6.85% ต่อปี 
 2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)  หรือ MOR เป็น 7.30% ต่อปี 
 3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate)  หรือ MRR เป็น 7.05% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.25 % ต่อปี และปรับดอกเบี้ยเงินกู้ 0.20% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

 1. เงินฝากออมทรัยพ์ เป็น 0.30% ต่อปี 
 2. เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 0.92% ต่อปี 
 3. เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.05% ต่อปี 
 4. เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.45% ต่อปี 
 5. เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 1.95% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เพิ่มขึ้น 0.20%  ต่อปี เป็น 6.80% ต่อปี 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.20 % ต่อปี เป็น 7.27% ต่อปี 
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) เพิ่มขึ้น 0.20% ต่อปี เป็น 7.320 % ต่อปี  

ธนาคารกสิกรไทย 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

 1. เงินฝากออมทรัยพ์ เป็น 0.30% ต่อปี 
 2. เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 0.87%-0.92% ต่อปี 
 3. เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.00%-1.05% ต่อปี 
 4. เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.40%-1.45% ต่อปี 
 5. เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 1.90%-2.00% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR)  เป็น 7.02% ต่อปี 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MOR) เป็น 7.34% ต่อปี 
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR)              เป็น 7.05 % ต่อปี  

621772

ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 1. เงินฝากออมทรัยพ์ เป็น 0.30% ต่อปี 
 2. เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 0.92% ต่อปี 
 3. เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.05% ต่อปี 
 4. เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.45% ต่อปี 
 5. เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 2.00% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR)  เป็น 6.80% ต่อปี 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MOR) เป็น 7.325% ต่อปี 
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR)                 เป็น 7.05 % ต่อปี  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

 1. เงินฝากออมทรัยพ์ เป็น 0.25% ต่อปี 
 2. เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 0.92% ต่อปี 
 3. เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.05% ต่อปี 
 4. เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.45% ต่อปี
 5. เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 2.00% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR)  เป็น 7.03% ต่อปี 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MOR) เป็น 7.325% ต่อปี 
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR)                 เป็น 7.15 % ต่อปี  

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของไทยยังมีทิศทางขาขึ้นอยู่ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธปท.มีโอกาสปรับขึ้นอีก 1 ครั้ง มาอยู่ที่ 2.25% ต่อปี และมองว่าระดับนี้เป็นระดับที่เหมาะสม ถ้าเป็นเช่นนี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารก็มีแนวโน้มปรับขึ้นเช่นเดียวกัน แต่จะไปอยู่ที่ระดับใดนั้น คงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

ส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่เคยวางไว้ สามารถปรึกษากับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นลูกค้าได้ทุกธนาคาร เพื่อจะช่วยเหลือกันต่อไป ช่วยเหลือประชาชน เท่ากับช่วยเหลือธนาคาร เท่ากับช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้

advertisement

SPOTLIGHT