ข่าวเศรษฐกิจ

นายกฯ ชื่นชมไทยก้าวไกล! ติดอันดับ 32 การค้าดิจิทัลโลก อันดับ 3 อาเซียน

12 มิ.ย. 67
นายกฯ ชื่นชมไทยก้าวไกล! ติดอันดับ 32 การค้าดิจิทัลโลก อันดับ 3 อาเซียน

ประเทศไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ก้าวกระโดดสู่อันดับที่ 32 ของโลกในการจัดอันดับ Global Trade Modernization Index 2024 (GTMI) ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการค้าระหว่างประเทศ การจัดอันดับครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงศักยภาพของไทยในเวทีโลก แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

นายกฯ ชื่นชมไทยก้าวไกล! ติดอันดับ 32 การค้าดิจิทัลโลก อันดับ 3 อาเซียน

นายกฯ ชื่นชมไทยก้าวไกล! ติดอันดับ 32 การค้าดิจิทัลโลก อันดับ 3 อาเซียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความสำเร็จของไทยในการจัดอันดับ Global Trade Modernization Index 2024 (GTMI) ซึ่งประเมินความพร้อมของประเทศในการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดยไทยติดอันดับที่ 32 ของโลก และอันดับ 3 ในอาเซียน ผลสำรวจนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลภายใต้นโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการค้าระหว่างประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ผลการสำรวจความพร้อมด้านการค้าดิจิทัลของ 65 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งจัดทำโดย Asia Global Institute, ICC Digital Standards Initiative และ Milken Institute โดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของการค้าดิจิทัลในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสทางรายได้ใหม่ๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ผลสำรวจดังกล่าวได้ประเมินความพร้อมด้านการค้าดิจิทัลจาก 5 มิติหลัก ได้แก่ การลดการใช้กระดาษทางการค้า (30%), การเปิดกว้างทางการค้า (10%), สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ (25%), ความพร้อมของภาคธุรกิจ (25%) และ ทุนมนุษย์ (10%)

ไทยก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ติดอันดับ 32 การค้าดิจิทัลโลก

ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการติดอันดับที่ 32 จาก 65 เขตเศรษฐกิจในการสำรวจความพร้อมด้านการค้าดิจิทัล โดยได้รับคะแนนรวม 66.4 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

ผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความโดดเด่นในทุกมิติของการประเมิน ตั้งแต่การลดการใช้กระดาษทางการค้า การเปิดกว้างทางการค้า สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ความพร้อมของภาคธุรกิจ ไปจนถึงทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายเชิงรุกของรัฐบาล เช่น นโยบายรัฐบาลดิจิทัล การใช้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (Cloud First Policy) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และการพัฒนาทักษะดิจิทัลของประชาชน

ความก้าวหน้านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีในการนำพาประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง (High Value Economy) และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน โดยประเทศไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการต้อนรับการลงทุน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลสำรวจ GTMI 2024 นี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน

 ที่มา รัฐบาลไทย

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT