ข่าวเศรษฐกิจ

ค่าขนส่งขึ้นแน่6% หลังดีเซลใกล้ทะลุ 31 บาท หวั่นสินค้าปรับขึ้นตาม  

22 เม.ย. 67
ค่าขนส่งขึ้นแน่6% หลังดีเซลใกล้ทะลุ 31 บาท หวั่นสินค้าปรับขึ้นตาม  

หลังจากราคาน้ำมันดีเซล ขยับขึ้นไปอีก 50 สตางค์ มีผลไปเมื่อวันเสาร์ ที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดีเซล ปัจจุบันอยู่ที่ลิตรละ 30.94 บาท  สาเหตุเพราะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน.มีมติให้ทยอยปรับขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันฯที่ติดลบหนักกว่าแสนล้านบาท หลังจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซล 1 บาทต่อลิตรสิ้นสุดลงแล้ว 

ในฝั่งของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นสมาคมขนส่งราว 10 สมาคมได้ออกมาระบุว่า ขณะนี้ได้ปรับขึ้นค่าขนส่งสินค้าแล้ว 3 % แต่หากราคาน้ำมันดีเซลขยับขึ้นอีก 50 สตางค์ รวมเป็น 1 บาทต่อลิตร ก็จำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นค่าขนส่งอีกราว 6 % และหากราคาดีเซลยังมีแนวโน้มปรับขึ้นอีก สหพันธ์ขนส่งฯ จะทำหนังสือเพื่อขอเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรี โดยอยากให้ภาครัฐดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 32 บาทต่อลิตร 

สำหรับจำนวนรถบรรทุกในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 1,247,128 คัน ทางสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ในจำนวนนี้ราว 94% ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ส่วนอีก 4% เป็น NGV และมีเพียงไม่ถึง1% ที่ใช้ไฟฟ้า ดังนั้นผลพวงจากการปรับขึ้นราคาดีเซล จึงส่งผลต่อค่าขนส่ง  ทั้งนี้การขึ้นราคาน้ำมันดีเซล ทุก 1 บาทส่งผลต่อต้นทุนราว 3%  ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ทำสัญญาไว้กับผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าอยู่แล้ว ว่าราคาขนส่งจะปรับขึ้นลงตามราคาน้ำมันดีเซล ไม่ได้เป็นการถือวิสาสะในการปรับราคาเอง

ด้านวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า ทางกรมจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น หลังจากราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นราคา และได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิต ยังคงตรึงราคาขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาเดิมต่อไป เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งได้รับคำยืนยันจากผู้ผลิตยินดีจะให้ความร่วมมือเต็มที่ ทั้งนี้น้ำมันดีเซล คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของต้นทุนการขนส่ง แต่มีสัดส่วนเล็กน้อยในต้นทุนการผลิต ดังนั้น การปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล จึงยังไม่มีผลทำให้ราคาขายสินค้าต้องขยับขึ้น

ดีเซลขึ้น 1 บาทกระทบเงินเฟ้อ 0.08% 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า ราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นมีผลต่อเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ไม่มากนัก โดยคาดการณ์ว่า หากดีเซลปรับขึ้นลิตรละ 1 บาท จะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียง 0.08% และหากปรับขึ้น  2 บาท เงินเฟ้อจะปรับขึ้น 0.15%

ส่วนกรณีที่สนค.ได้ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้ใหม่เป็น เพิ่มขึ้น 0.0-1.0% มีค่ากลาง 0.5% จากเดิมที่คาดติดลบ 0.3% ถึงบวก 1.7% ค่ากลาง 0.7% นั้น ยังไม่ได้รวมผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาดีเซล

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับสูง โดยเดือนมี.ค.67 อยู่ที่ 18,034 บาท เพิ่ม 6 บาทจากเดือนก.พ.67 ที่อยู่ที่ 18,028 บาท โดยสัดส่วนมากถึง 58.65% เป็นค่าใช้จ่ายในหมวดสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอีก 41.35% เป็นหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

โดยค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าซื้อยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 4,205 บาท ตามด้วย ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 4,003 บาท เป็นต้น 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT