ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐวิสาหกิจที่รายได้เยอะที่สุด ส่งเงินให้รัฐรวมกันกว่า 8 หมื่นล้านบาท

7 เม.ย. 67
รัฐวิสาหกิจที่รายได้เยอะที่สุด ส่งเงินให้รัฐรวมกันกว่า 8 หมื่นล้านบาท

81,859 ล้านบาท คือตัวเลขสะท้อนผลงานการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2567 คิดเป็น 47% ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งถือว่า สูงกว่าประมาณการสะสม ถึง 6,331 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจที่รายได้เยอะที่สุด ส่งเงินให้รัฐรวมกันกว่า 8 หมื่นล้านบาท

รัฐวิสาหกิจที่รายได้เยอะที่สุด ส่งเงินให้รัฐรวมกันกว่า 8 หมื่นล้านบาท

เมื่อเร็วๆนี้ นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เผยผลงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 โกยรายได้เข้าแผ่นดินแล้วกว่า 8 หมื่นล้านบาท เกินเป้าหมาย 47% โดยในปีงบประมาณ 2567 สคร. ตั้งเป้าหมายจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ ไว้ที่ 175,000 ล้านบาท สำหรับผลงานในไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ จากผลประกอบการในปี 2566 ได้รวมทั้งสิ้น 81,859 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของเป้าหมายทั้งปี และสูงกว่าประมาณการสะสม 6,331 ล้านบาท โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

10 อันดับ แชมป์ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด

รัฐวิสาหกิจที่รายได้เยอะที่สุด ส่งเงินให้รัฐรวมกันกว่า 8 หมื่นล้านบาท

  1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 21,784 ล้านบาท
  2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 16,841 ล้านบาท
  3. ธนาคารออมสิน 13,144 ล้านบาท
  4. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11,679 ล้านบาท
  5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 5,287 ล้านบาท
  6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 3,600 ล้านบาท
  7. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 2,366 ล้านบาท
  8. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2,000 ล้านบาท
  9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 1,468 ล้านบาท
  10. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 904 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจเหล่านี้ ทำหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ผ่านการนำส่งรายได้แผ่นดิน ซึ่งเงินเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ การนำส่งรายได้แผ่นดินที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึง ประสิทธิภาพ และ ความมั่นคง ของการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ แสดงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ความโปร่งใส ในการบริหารจัดการ

สคร. มุ่งมั่นติดตามผล รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้แผ่นดิน

รัฐวิสาหกิจที่รายได้เยอะที่สุด ส่งเงินให้รัฐรวมกันกว่า 8 หมื่นล้านบาท

แม้ผลงานในไตรมาส 2 จะดีแต่ สคร. ยังคงไม่นิ่งนอนใจ เตรียมกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดย สคร. จะติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 175,000 ล้านบาท โดยคำนึงถึง มาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ที่ให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ สคร. มุ่งหวัง ให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง พร้อมสนับสนุน ให้รัฐวิสาหกิจดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

หมายเหตุ  ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อย่างไรก็ดี สำหรับปีงบประมาณ 2567 สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาผลประกอบการ มาตรการของภาครัฐ และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นกลไกในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังต่อไป

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT