ข่าวเศรษฐกิจ

AOT คาดตรุษจีนปีนี้ นทท.จีนเพิ่ม 220% คาดทั้งปี67เข้าไทยกว่า 8 ล้านคน

4 ก.พ. 67
AOT คาดตรุษจีนปีนี้ นทท.จีนเพิ่ม 220% คาดทั้งปี67เข้าไทยกว่า 8 ล้านคน

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ระบุว่า วันตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ตามปกติจะมีการหยุดงานติดต่อกันหลายวันเพื่อให้ชาวจีนบางส่วนเดินทางมาท่องเที่ยว สำหรับตรุษจีนในปีนี้ ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 มีสายการบินเฉพาะเส้นทางจีนแจ้งขอทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT รวมเที่ยวบินกว่า 3,086 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 202.6% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณผู้โดยสาร 458,813 คน เพิ่มขึ้น 220.2% 

ท่าอากาศยานที่คาดว่าจะมีสายการบินแจ้งขอทำการบินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

  1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 1,799 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 193.4% มีจำนวนผู้โดยสาร 282,982 คน เพิ่มขึ้น 224.6%
  2. ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีปริมาณเที่ยวบิน จำนวน 662 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 366.5% มีจำนวนผู้โดยสาร 88,074 คน เพิ่มขึ้น 328.5%
  3. ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)  มีปริมาณเที่ยวบิน จำนวน 497 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 167.3% มีจำนวนผู้โดยสาร 69,342 คน เพิ่มขึ้น 170.1% 

อย่างไรก็ตาม AOT ได้เตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสารชาวจีนจากนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางจีนและคาซัคสถาน (Visa Free) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ให้ผู้เดินทาง ทุกคนได้สัมผัสกับการบริการที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ  ซึ่งในปี 2567 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 8 ล้านคน


ตรุษจีน ผู้โดยสาร

ผู้โดยสารใช้บริการสนามบินช่วงตรุษจีนรวม 3.52 ล้านคน

ส่วนภาพรวมผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)ประมาณกว่า 3.52 ล้านคน ปริมาณเที่ยวบินรวม 21,115 เที่ยวบิน  โดย AOT คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารประมาณ 3,523,929 คน หรือเฉลี่ย 352,393 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 20% และมีเที่ยวบิน 21,115 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 2,112 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับท่าอากาศยานที่มีปริมาณการเดินทางมากที่สุดคือ ทสภ.จะมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุด ซึ่งคาดว่ามีผู้โดยสาร 1,735,885 คน หรือเฉลี่ย 173,588 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.3% และมีเที่ยวบิน 9,439 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 944 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.6% รองลงมาคือ ทดม.คาดว่ามีผู้โดยสาร 842,251 คน หรือเฉลี่ย 84,225 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 19.2% และมีเที่ยวบิน 6,104 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 610 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.7% 

ส่วนด้าน ทชม.คาดว่ามีผู้โดยสาร 284,123 คน หรือเฉลี่ย 28,412 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 12.7% และมีเที่ยวบิน 1,679 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 168 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.3% ขณะที่ ทภก.คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 523,988 คน หรือเฉลี่ย 52,399 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 21.7% และมีเที่ยวบิน 3,005 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 300 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 21.5% ส่วน ทหญ.คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 78,974 คน หรือเฉลี่ย 7,897 คนต่อวัน ลดลง 9.2% และมีเที่ยวบิน 529 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 53 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 8.8% และ ทชร.คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 58,709 คน หรือเฉลี่ย 5,871 คนต่อวัน ลดลง 7% และมีเที่ยวบิน 360 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 36 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 8.6%

AOT จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีน 

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานของ AOT ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความสุขและอวยพรนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดย ทสภ.จัดซุ้มถ่ายภาพที่ระลึกระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 2 จุด ได้แก่ บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน Row H/J ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 และบริเวณทางออก Exit A ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 2 ประตู 1 

ส่วน ทดม.จัดแสดงดนตรีและเชิดสิงโต พร้อมการแสดงดนตรีกู่เจิงและกิจกรรมเขียนข้อความมงคล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3 Row 11-12 ขณะที่ ทชม.จัดซุ้มถ่ายภาพ บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศและห้องโถงผู้โดยสารระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 26 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 

ส่วนด้าน ทภก.จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณประตูทางออกที่ 11 พร้อมจัดแสดงเชิดมังกร บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และจัดซุ้มประดับตกแต่งเทศกาลตรุษจีนสำหรับถ่ายภาพระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และ ทหญ.จัดกิจกรรมต้อนรับและมอบผลไม้มงคลให้แก่ผู้โดยสารในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมจัดซุ้มถ่ายภาพในอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ระหว่างวันที่ 20 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ เพื่อการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในช่วงที่มีการเดินทางจำนวนมาก AOT จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

advertisement

SPOTLIGHT