ข่าวเศรษฐกิจ

กพช.เคาะ 3 แนวทาง คุมราคาค่าไฟปีหน้า!

25 พ.ย. 65
กพช.เคาะ 3 แนวทาง คุมราคาค่าไฟปีหน้า!

ที่ประชุมพลังงาน เคาะ 3 แนวทางจัดการ มุ่งลดภาระค่าไฟงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 66 ไม่ให้พุ่งทะยาน!


วันนี้ (25 พ.ย. 2565) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาแนวทางเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน โดยมุ่งเน้นเรื่อง "การบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ" ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

ที่ประชุม กพช. มีมติเห็นชอบแนวนโยบายการบริหารจัดการก๊าซฯ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน (ตั้งแต่ ม.ค.-เม.ย. 66) ดังนี้

 1. การบริหารก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้า - โดยจัดสรรก๊าซฯ จากอ่าวไทยหลังโรงแยกก๊าซฯ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยก่อน ในปริมาณที่ไม่เพิ่มภาระอัตราค่าไฟฟ้าจากปัจจุบัน 

  เรื่องนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไป "คำนวณอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย" และมอบหมายให้ กกพ. เร่งศึกษาการจัดทำอัตราค่าไฟฟ้ากลุ่มประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

 2. ขอความร่วมมือจาก บมจ. ปตท. (PTT) ให้พิจารณา "จัดสรรรายได้จากการดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน" (ตั้งแต่ ม.ค.-เม.ย. 66) มาช่วยสนับสนุนในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า โดยแบ่งการจัดสรร ดังนี้
   
  2.1 ลดราคาค่าก๊าซฯ ให้กับ กฟผ. เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 500 หน่วยต่อเดือน โดยมอบหมายให้ กกพ. กำกับดูแลการดำเนินการต่อไป
  2.2 ลดราคาก๊าซฯ สำหรับโรงแยกก๊าซฯ ในการคำนวณต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อเป็นเชื้อเพลิง

 3. เห็นชอบให้ ปตท. ร่วมกับ กฟผ. บริหารจัดการผลกระทบของราคาก๊าซธรรมชาติต่อค่าไฟฟ้า "โดยให้ ปตท. คิดราคาก๊าซฯ สำหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. IPP และ SPP ในระดับราคาเดียวกับที่ใช้การประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)" ตั้งแต่เดือนที่ กพช. มีมติเป็นต้นไป

4

นอกจากนี้ ที่ประชุม กพช. มีมติเห็นชอบการดำเนินการตาม "มาตรการการตอบสนองด้านโหลด" (Demand Response) หรือการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าของตัวผู้ใช้ไฟเอง เพื่อตอบสนองต่อราคาค่าไฟในช่วงเวลาต่างๆ ในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้ก๊าซฯ

โดยมีการกำหนดให้ผลตอบแทนจากการดำเนินมาตรการ Demand Response เป็นส่วนหนึ่งของค่า Ft และมอบหมายให้ กกพ. เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมต่อไป อีกทั้งที่ประชุม กพช. ได้มติมอบหมายให้ กบง. พิจารณาดำเนินการและกำกับดูแลแนวทางการบริหารจัดการก๊าซฯ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงานต่อไป

"จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีข้อยุติ ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกมีความผันผวน และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง รัฐบาลมีความเป็นห่วงในช่วงต้นปี ม.ค.-เม.ย. 66 เนื่องจากเป็นช่วงอากาศหนาวเย็น จึงให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกียวข้อง เสนอแนวทางลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤต เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการได้ใช้ไฟในการประกอบกิจการ ดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ราคาจะสูง แต่ยังอยู่ในวิสัยที่ไม่มากจนเกินไป" นายสุพัฒนพงษ์ ระบุ

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT