close sticky
ข่าวเศรษฐกิจ

หัวลำโพง" ยังใช้ได้ต่อ! สั่งชะลอปิด-ศึกษาผล 30 วัน

21 ธ.ค. 64
หัวลำโพง" ยังใช้ได้ต่อ! สั่งชะลอปิด-ศึกษาผล 30 วัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อว่า ที่ประชุมฯ ยังได้รับทราบผลการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “อนาคตสถานีหัวลำโพง ประวัติศาสตร์คู่การพัฒนา” โดยได้สั่งการให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ดำเนินการจัดทำเช็คลิสต์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำแนะนำ เพื่อตรวจสอบผลกระทบกับประชาชนจากกรณีที่กระทรวงคมนาคมมีคำสั่งจะให้ปิดการใช้งานสถานีรถไฟหัวลำโพงในวันที่ 23 ธ.ค.นี้

ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อของประชาชนและการขนส่งสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินรถ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามผลการศึกษา ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อไป โดยในระหว่างการดำเนินการดังกล่าวให้ รฟท. ยังคงรูปแบบการเดินรถไฟทุกขบวนเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมตามเดิม รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ใช้บริการทราบต่อไป

สำหรับปัจจุบันรถไฟสายสีแดงมียอดผู้โดยสารโดยเฉลี่ยวันละ 10,267 คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2564 โดยเมื่อเดือน พ.ย. ปีนี้ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารรวม 265,038 คน ซึ้งเพิ่มขึ้น 31.96% จากเดือนก่อนหน้า

ขณะที่ค่าโดยสาร เมื่อเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ใน 3 ปีแรก (2565-2568) จะมีค่าแรกเข้า 12 บาท และอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 1.5 บาทต่อกิโลเมตร กำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดในการเดินทางหนึ่งเที่ยว ไม่เกิน 42 บาท เมื่อถึงปีที่เอกชนดำเนินการให้เสนอใช้อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ รฟท. ได้ประชาสัมพันธ์ตารางอัตราค่าโดยสาร (Fare Table) ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าแล้ว

โดยสามารถชำระ ค่าโดยสารได้ทั้งเหรียญโดยสาร (Token) และบัตรโดยสารทั้งบัตรเติมเงินสำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว และบัตรโดยสารแบบรายเดือนในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรังสิต หรือระบบ Feeder กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อ รถไฟสายสีแดงที่สถานีรังสิต ที่ประชุมรับทราบวัตถุประสงค์โครงการ


ทั้งนี้ก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งสั่งให้ รฟท.จัดทำแผนยุติการเดินรถที่สถานีหัวลำโพง เพื่อลดปัญหาการจราจรและจุดตัดในพื้นที่เขตเมืองนั้น โดยล่าสุด รฟท.ได้ปรับแผนการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพงเสร็จแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. นี้เป็นต้นไปจะปิดใช้งานโดยจะไม่มีขบวนรถโดยสารและขนส่งสินค้าเข้าไปใช้สถานีหัวลำโพง

Relate Post

Spotlight

ยาดมโป้ยเซียน