ธุรกิจการตลาด

AOT อวด 6 เดือนมีกำไรกว่า 1 หมื่นล้านบาท เที่ยวบินกว่า 3.67 แสนเที่ยว

16 พ.ค. 67
AOT อวด 6 เดือนมีกำไรกว่า 1 หมื่นล้านบาท เที่ยวบินกว่า 3.67 แสนเที่ยว

AOT ประกาศผลประกอบการงวด 6 เดือน (ต.ค.2566-มี.ค.2567) มีเที่ยวบิน 3 แสนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร 61.22 ล้านคน และมีกำไรสุทธิ 1 หมื่นล้านบาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ประกาศผลประกอบการงวด 6 เดือนของปีงบประมาณ 2567 มีจำนวนเที่ยวบินรวม 367,032 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น  16.86% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีผู้โดยสารรวม 61.22 ล้านคน เพิ่มขึ้น 23.78% โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 10,347.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,144.32 ล้านบาท

โดยภาพรวมปริมาณการจราจรทางอากาศของ  AOT ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 มีจำนวนเที่ยวบินรวม 367,032 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 16.86% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 203,731 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 163,301 เที่ยวบิน ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 61.22 ล้านคน เพิ่มขึ้น 23.78% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 36.82 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 24.40 ล้านคน

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จำนวนเที่ยวบินจะมีการเติบโตจาก 178,214 เที่ยวบิน เป็น 188,818 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.95% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 10,949 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศลดลง 345 เที่ยวบิน ส่วนจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 2.88 ล้านคน เป็น 3.23 ล้านคน เพิ่มขึ้น 11.96% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 3.01 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17.86% และผู้โดยสารภายในประเทศ 0.43 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.65%

นอกจากนี้ ตามนโยบาย Free Visa ของรัฐบาลส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารสัญชาติจีนมีการเติบโตเฉลี่ยจาก 13,200 คนต่อวัน ไปเป็น 28,100 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 113% และจำนวนผู้โดยสารสัญชาติอินเดียมีการเติบโตเฉลี่ยจาก 5,100 คนต่อวัน ไปเป็น 6,200 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 22%

สำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 AOT มีกำไรสุทธิจำนวน 10,347.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 369.64% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวม 34,191.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.31% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 14,116.99 ล้านบาท หรือ 71.21% จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 5,533.66 ล้านบาท หรือ 55.88% และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 8,583.33 ล้านบาท หรือ 86.51% เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารโดยรวมเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 19,482.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,856.08 ล้านบาท หรือ 24.68% การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

ในส่วนผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 (งวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567) AOT มีกำไรสุทธิจำนวน 5,784.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,221.56 ล้านบาท หรือ 26.77% จากไตรมาส 1 ของปี 2567 โดยรายได้รวม เพิ่มขึ้น 2,500.55 ล้านบาท คิดเป็น 15.86% ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 854.87 ล้านบาท หรือ 8.61%

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า AOT พร้อมส่งเสริมนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของโลก เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ และเชื่อมต่อการเดินทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายผลักดันท่าอากาศยานของไทยให้ติดอันดับ 1 ใน 20 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก 

โดยในปี 2567 ทสภ.เตรียมเปิดใช้ทางวิ่งเส้นที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับเที่ยวบินจาก 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง นอกจากนี้ AOT ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบบริการผู้โดยสารสมัยใหม่เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและแก้ปัญหาคอขวด บรรเทาความหนาแน่นของผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน

นอกจากนี้ AOT มุ่งมั่นพัฒนาสนามบินในความรับผิดชอบให้มีความพร้อมให้บริการผู้โดยสารเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและภาคการท่องเที่ยวในอนาคต และเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว รวมทั้ง สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT