ธุรกิจการตลาด

Kerry Express ยันยังไม่ถูกเทคโอเวอร์ SF แค่เพิ่งยื่นซื้อหุ้น ธุรกิจยังไปต่อ

10 ก.พ. 67
Kerry Express ยันยังไม่ถูกเทคโอเวอร์ SF แค่เพิ่งยื่นซื้อหุ้น ธุรกิจยังไปต่อ

Kerry Express ยันบริษัทยังไม่ได้ถูก บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (SF THAILAND) เทคโอเวอร์ เพียงแต่ยังอยู่ในขั้นตอนยื่นคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดเท่านั้น แจงธุรกิจยังคงดำเนินไปตามปกติ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ออกมาชี้แจงว่าตามที่มีข่าวว่า บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (SF THAILAND) เทคโอเวอร์ Kerry Express นั้น ยังไม่เป็นความจริง เพราะยังอยู่ในข้้นตอนเสนอซื้อหุ้นเท่านั้น ส่วนจดหมายที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ทำไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) (“การทำคำเสนอซื้อฯ”) ในหุ้นทั้งหมดของ KEX 

หลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้นไปแล้ว SF Thailand จำเป็นต้องรับซื้อหุ้น KEX เฉพาะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่สนใจที่จะขายและตอบรับคำเสนอซื้อ ซึ่งขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อฯ ดังกล่าวยังคงอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นเท่านั้น และยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าการทำคำเสนอซื้อฯ จะเป็นที่สิ้นสุดและสมบูรณ์ อีกทั้ง สัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายของ SF THAILAND ก็ยังคงมีความไม่แน่นอน

ดังนั้น แม้ SF THAILAND จะได้ยื่นแบบ 247-4 เพื่อขอซื้อหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นขั้นตอนในระยะแรกของการทำคำเสนอซื้อฯ ผลของการทำคำเสนอซื้อฯ ต่อผู้ถือหุ้น KEX ทั้งหมดนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นปัจจุบันแต่ละราย และในปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงออกมาเป็นที่แน่นอน

KEX จึงขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนการการทำคำเสนอซื้อฯ นั้น จะไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ KEX โดยบริษัทฯ ยังคงยืนหยัดให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ตามพันธกิจที่ KEX ยึดมั่นมาโดยตลอด รวมถึงมุ่งให้บริการที่มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพของสังคมส่วนรวม อีกทั้งยังให้ความใส่ใจพนักงานและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ลงทุนของบริษัท

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT