ธุรกิจการตลาด

UOBAM เสนอขายกองทุนรวมพันธบัตรรัฐ 6 เดือน เน้นลงทุนปลอดภัย

23 ม.ค. 67
UOBAM เสนอขายกองทุนรวมพันธบัตรรัฐ 6 เดือน เน้นลงทุนปลอดภัย

การลงทุนในกองทุนรวมพันธบัตรรัฐ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ล่าสุดวันนี้ UOBAM เสนอขายกองทุนรวมพันธบัตรรัฐ 6 เดือน (UGOV6M8) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ อายุประมาณ 6 เดือน รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ 2.05% ต่อปี เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น

 

UOBAM เสนอขายกองทุนรวมพันธบัตรรัฐ 6 เดือน เน้นลงทุนปลอดภัยรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ

 UOBAM เสนอขายกองทุนรวมพันธบัตรรัฐ 6 เดือน เน้นลงทุนปลอดภัย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี เสนอขายกองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 8 (UGOV6M8) เน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.05% ต่อปี ระดมทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567

กองทุน UGOV6M8 มีความเสี่ยงระดับ 3 ลงทุนในพันธบัตรภาครัฐไม่น้อยกว่า 80% เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรกระทรวงการคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เหลืออีก 20% อาจลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดี

กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เน้นลงทุนแบบ buy & hold ซื้อแล้วถือยาว เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอและความเสี่ยงต่ำ

 

จุดเด่นของกองทุน UGOV6M8

UOBAM เสนอขายกองทุนรวมพันธบัตรรัฐ 6 เดือน เน้นลงทุนปลอดภัย

 

  • เน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ ความเสี่ยงต่ำ : พันธบัตรภาครัฐเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรเหล่านี้มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากผู้ออกมีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถชำระหนี้ได้แน่นอน ความเสี่ยงของกองทุน UGOV6M8 จึงต่ำตามไปด้วย
  • ประมาณการผลตอบแทน 2.05% ต่อปี : ผลตอบแทนของกองทุน UGOV6M8 ประมาณการอยู่ที่ 2.05% ต่อปี ผลตอบแทนนี้คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : กองทุน UGOV6M8 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุน
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอและความเสี่ยงต่ำ กองทุน UGOV6M8 เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอและความเสี่ยงต่ำ เช่น ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน หรือผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น

 

กองทุน UGOV6M8 เป็นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐที่เน้นลงทุนปลอดภัย ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222  www.uobam.co.th

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT