ธุรกิจการตลาด

Jobsdb by SEEK แนะวิธีหา ‘คนที่ใช่’ สำหรับนายจ้าง มีทักษะเหมาะกับงาน-ค้นหาเชิงรุก-สร้างแบรนด์ให้แข็ง

24 พ.ค. 67
Jobsdb by SEEK แนะวิธีหา ‘คนที่ใช่’ สำหรับนายจ้าง มีทักษะเหมาะกับงาน-ค้นหาเชิงรุก-สร้างแบรนด์ให้แข็ง

การหา ‘คนที่ใช่’ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพนักงานหลายคน เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นตลอดเวลา ลูกจ้างมีตัวเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง ในขณะเดียวกัน แนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK เปิดผลสำรวจที่รวบรวมข้อมูลจาก 685 บริษัท ในหลากหลายอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานในประเทศไทยพบว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 จำนวน 51%มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน แสดงถึงแนวโน้มการจ้างงานในเชิงบวกและการให้ความสำคัญกับการเติบโต

โดย 54% ของบริษัทขนาดเล็กหรือจำนวนพนักงานไม่เกิน 50 คน ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน ในขณะเดียวกัน 59% ของบริษัทขนาดกลาง ที่มีจำนวนพนักงาน 51 – 99 คน ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานไว้ ถึงแม้ไม่ได้มีแนวโน้มในการเพิ่มจำนวนพนักงาน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการลดขนาดธุรกิจหรือการหยุดชะงักครั้งใหญ่

ถึงแม้หลายบริษัทจะเพิ่มจำนวนพนักงานประจำก็ตาม แต่พนักงานตามสัญญาจ้างและพนักงานชั่วคราวยังคงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของหลายธุรกิจ จากอัตราการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กต้องการขยายธุรกิจ จัดการจำนวนพนักงานอย่างเหมาะสม และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ดังนั้นการมองหาคนทำงาน จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกหรือมองหาผู้หางานที่มีทักษะที่เหมาะสมกับเนื้องานมากที่สุด และควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหาบุคลากรเป็นการค้นหาผู้สมัครแบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการ SMEs ควรให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเฉพาะการแข่งขันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับองค์กรที่สุด ทำให้การสร้างแบรนด์ขององค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้สมัครงานด้วยภาพลักษณ์ของบริษัทที่โดดเด่น

อย่างไรก็ตาม การจ้างงานพนักงานทุกรูปแบบควรมีการประเมินสถานการณ์ภายในองค์กรเพื่อเลือกรูปแบบการจ้างการอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน เพราะนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ต้องมีการควบคุมต้นทุนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT