ธุรกิจการตลาด

Mercedes-Benz ตั้งเป้าลดการใช้วัสดุจากแหล่งธรรมชาติในการผลิตลง 40% ภายใต้โปรเจกต์ Urban Mining

24 พ.ค. 67
Mercedes-Benz ตั้งเป้าลดการใช้วัสดุจากแหล่งธรรมชาติในการผลิตลง 40% ภายใต้โปรเจกต์ Urban Mining

ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Mercedes-Benz ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร เพื่อก้าวสู่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพราะล่าสุดได้ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ TSR Recycling GmbH & Co. KG เพื่อผลักดันกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โปรเจกต์ ‘Urban Mining’ หรือการทำเหมืองในเมือง

สำหรับโปรเจกต์นี้ Mercedes-Benz จะนำชิ้นส่วนรถยนต์ที่ครบอายุการใช้งานกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ เช่น การนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุทดแทน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียนในยุโรป โดยมุ่งเน้นไปที่วัสดุที่มาจากเหล็ก อลูมิเนียม โพลิเมอร์ ทองแดง และแก้ว รวมไปถึงวิเคราะห์ความต้องการและที่มาของวัสดุ และการประเมินผลเชิงพาณิชย์

Markus Schäfer คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Mercedes-Benz กล่าวว่า ตามวิสัยทัศน์ ‘Design for Circularity’ ทำให้ Mercedes-Benz คำนึงถึงความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการผลิตรถยนต์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้วัสดุจากแหล่งธรรมชาติ ด้วยการเก็บรักษาวัสดุตั้งต้นไว้ในขั้นตอนการผลิตให้ได้มากที่สุด

โดยคาดว่าภายในปี 2030 Mercedes-Benz จะสามารถลดการใช้วัสดุจากแหล่งธรรมชาติในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ลงให้ได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม ซึ่งการร่วมมือพันธมิตรมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนของวัสดุทดแทน ที่มาจากการรีไซเคิลชิ้นส่วนของรถยนต์ พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

ความร่วมมือในครั้งนี้เน้นการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนวัสดุทดแทนที่จะถูกส่งออกไปยังทุกภาคส่วน รวมถึงประเทศอื่นๆ ได้อย่างเต็มกำลัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการที่วัสดุจะถูกลดมูลค่าลง หรือการ ‘Downcycling’ แต่ยังช่วยยืดอายุให้วัสดุนำไปสร้างเป็นสิ่งใหม่ได้

สำหรับหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือระหว่าง Mercedes-Benz, บริษัท TSR, และซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ คือการรีไซเคิลอลูมิเนียมให้กลายเป็นวัสดุชนิดใหม่ ซึ่งวัสดุชนิดใหม่นี้จะกลายเป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่ประกอบด้วยอลูมิเนียมที่ถูกรีไซเคิลหลังการใช้งาน สูงถึง 86% และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้ถึง 73% 

Mercedes-Benz มุ่งมั่นรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งโปรเจกต์นี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ ‘Ambition 2039’ ที่จะทำให้กระบวนการผลิตรถยนต์ใหม่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ มีความเป็นกลางทางภายในปี 2039

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT