ธุรกิจการตลาด

อิตาเลียนไทย แจงจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบ ขาดสภาพคล่อง เร่งหาทางแก้ไข

13 มี.ค. 67
อิตาเลียนไทย แจงจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบ ขาดสภาพคล่อง เร่งหาทางแก้ไข
ไฮไลท์ Highlight
 • อิตาเลียนไทย กำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่อง
 • บริษัทฯ ยอมรับว่า ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ครบถ้วน
 • ทางบริษัทกำลังดำเนินการแก้ไข โดยขอสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มเติม
 • คาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขปัญหาระยะสั้นประมาณ 2-3 เดือน

ท่ามกลางกระแสข่าวลือและความกังวล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญ วิกฤตสภาพคล่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ครบถ้วน สร้างแรงกระเพื่อมในหมู่พนักงาน นักลงทุน และผู้ติดตามข่าวสาร ล่าสุด บริษัทออกมายืนยันแล้วว่า บริษัท กำลังขาดสภาพคล่อง

อิตาเลียนไทย ยอมรับจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบ ขาดสภาพคล่อง เร่งหาทางแก้ไข

อิตาเลียนไทย ยอมรับจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบ ขาดสภาพคล่อง เร่งหาทางแก้ไข

อิตาเลียนไทย เผชิญวิกฤตสภาพคล่อง ชี้แจงกรณีจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบ จากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ทางบริษัทฯ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็นที่มีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้


1.ยอมรับจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบ

 • บริษัทฯ ยอมรับว่า ข้อมูลเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบถ้วนนั้นเป็นความจริง สาเหตุหลักมาจากบริษัทกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

2. แนวทางแก้ไข

 • บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขอสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มเติม เพื่อนำเงินมาบริหารกิจการ และแก้ปัญหาสภาพคล่อง

3. ผลกระทบ

 • ปัญหาสภาพคล่องส่งผลให้เกิดแรงงานบางส่วนลาออก บางส่วนหยุดงาน ทางบริษัทได้เจรจากับพนักงานเพื่อทำความเข้าใจ และจ่ายเงินบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปก่อน รวมไปถึงได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ

4. กรอบระยะเวลา

 • บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขปัญหาระยะสั้นประมาณ 2-3 เดือน สำหรับการเจรจาหาข้อสรุปกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อใหม่ และคาดว่าสถานการณ์ของบริษัทจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 เดือนหลังจากได้รับสินเชื่อใหม่


บริษัทฯ กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

 

ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD

 • ปี 2562: รายได้ 62,997 ล้านบาท ขาดทุน 37 ล้านบาท
 • ปี 2563: รายได้ 54,916 ล้านบาท ขาดทุน 1,104 ล้านบาทฃ
 • ปี 2564: รายได้ 59,698 ล้านบาท ขาดทุน 155 ล้านบาท
 • ปี 2565: รายได้ 67,833 ล้านบาท ขาดทุน 4,758 ล้านบาท
 • ปี 2566 (งบ 9 เดือน)รายได้ 52,665 ล้านบาท กำไร 379 ล้านบาท

อิตาเลียนไทย ยอมรับจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบ ขาดสภาพคล่อง เร่งหาทางแก้ไข

อนาคตของอิตาเลียนไทยจะเป็นอย่างไร?

อิตาเลียนไทย ยอมรับจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบ ขาดสภาพคล่อง เร่งหาทางแก้ไข

การฟื้นฟูสภาพคล่อง หลังได้รับสินเชื่อจากธนาคารจะเป็นกุญแจสำคัญ หากบริษัทฯ สามารถหาเงินทุนเพิ่มเติมได้ จะช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง และทำให้บริษัทฯ กลับมาดำเนินงานได้ปกติ

วิกฤตครั้งนี้ ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ การแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส สื่อสารย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาความเชื่อมั่นให้  บริษัทฯ กับมายืนได้อีกครั้ง

สุดท้ายนี้ วิกฤตสภาพคล่องของอิตาเลียนไทย สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของธุรกิจ แม้จะเป็นบริษัทใหญ่ ก็อาจเผชิญกับปัญหาได้ บทเรียนนี้ เป็นสิ่งที่นักลงทุน และผู้ประกอบการ ควรนำไปพิจารณา เพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT