ธุรกิจการตลาด

NocNoc ทะยานแรง ปิดปี 66 ยอดขายโต 100% ลุยปี 67 ตั้งเป้า 6,500 ล้านบาท

25 ม.ค. 67
NocNoc ทะยานแรง ปิดปี 66 ยอดขายโต 100% ลุยปี 67 ตั้งเป้า 6,500 ล้านบาท

NocNoc ปิดปี 2566 ด้วยยอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งกว่า 100% รวม 5 ปีกวาดรายได้ไปแล้วกว่า 15,000 ล้านบาท เตรียมลุยปี 2567 ตั้งเป้ายอดขาย 6,500 ล้านบาท เดินหน้าทรานส์ฟอร์มสู่ Home and Living Destination อย่างเต็มตัวด้วย AI และ Platform Technology พร้อมชู Home Solution เสริมทัพความครบครันแบบ One Stop Service ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ การเลือกซื้อสินค้า การบริการติดตั้งและการดูแลรักษา ในทุกพื้นที่การใช้ชีวิตด้วย Personalized Experience

NocNoc ทะยานแรง ปิดปี 66 ยอดขายโต 100% ลุยปี 67 ทรานส์ฟอร์มสู่ Home and Living Destination ด้วย AI และ Home Solution

NocNoc ทะยานแรง ปิดปี 66 ยอดขายโต 100% ลุยปี 67 ตั้งเป้า 6,500 ล้านบาท

นางชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เปิดเผยว่า ในปี 2566 ภาพรวมการดำเนินงานของ NocNoc ที่ผ่านมา ยังคงสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจัยหลักมาจากการเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ได้กว้างและลึกมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ โดยเฉพาะออนไลน์

NocNoc เริ่มต้นจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการอยู่อาศัยในปี 2562 ด้วยความเชื่อว่า มาร์เก็ตเพลสเป็นโมเดลที่จะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบเจอกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและบริการเรื่องบ้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่อยากจะมีบ้านที่ฝันได้จริง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ก็จะสามารถพบกับลูกค้าที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการของตัวเองได้

 

เป้าหมายของ NocNoc ในปี 2567

NocNoc ทะยานแรง ปิดปี 66 ยอดขายโต 100% ลุยปี 67 ตั้งเป้า 6,500 ล้านบาท

ในปีนี้ NocNoc มีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในการเป็น Home and Living Destination ที่พร้อมจะช่วยให้ทุกคนในอาเซียน เติมเต็มทุกพื้นที่ในการใช้ชีวิตได้อย่างที่ฝัน ด้วยการช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ การหาไอเดีย การเลือกสินค้าและบริการที่ตรงใจ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในแต่ละไลฟ์สไตล์

“เป้าหมายของ NocNoc ไม่ใช่การดําเนินธุรกิจ เพื่อทํากําไรในระยะสั้น หรือเอาชนะใคร แต่ NocNoc ต้องการดูแลและสนับสนุนทั้ง Ecosystem ตั้งแต่ ลูกค้า ผู้ขาย ช่าง ผู้ออกแบบ ผู้จัดส่ง รวมถึงพันธมิตรในอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยมีปัจจัยหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ NocNoc เติบโต และดูแล Ecosystem ได้ตามเป้าหมาย คือ

  • คนชาว NocNoc มีความฝันเดียวกันที่อยากให้ NocNoc เติบโตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนใน Ecosystem ดูแลคนด้วยความเชื่อใจ (Trust) โดยเชื่อว่าการใช้ศักยภาพที่เขามีจะช่วยให้ NocNoc ได้รับความเชื่อใจจากทุกคนใน Ecosystem เช่นกัน
  • เทคโนโลยี เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าใน Home and Living Sector ซึ่ง NocNoc ได้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างมีประสิทธิผลมาแล้ว และจะลงทุน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนําอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ขาย ทั้งในด้าน ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม และการใช้ AI

ด้านนายอนุพงศ์ ทะสดวก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและพาณิชย์ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ กล่าวว่า กลยุทธ์หลักของ NocNoc ในปี 2567 จะมุ่งสู่การทําการตลาดแบบ Personalized Experience หรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีแบบเฉพาะตัว ซึ่งยังคงยึดลูกค้าเป็นหลักในการทําธุรกิจ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ NocNoc เป็นกลุ่มที่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก มีอายุระหว่าง 25-45 ปี แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้าตามหัวเมืองใหญ่ของไทย ก็มีศักยภาพเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการเติบโตของภาคธุรกิจที่ขยายตัวไปยังหัวเมืองต่างๆ ในทุกปี ทําให้เกิดดีมานด์เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์หลักของ NocNoc ในปี 2567

NocNoc ทะยานแรง ปิดปี 66 ยอดขายโต 100% ลุยปี 67 ตั้งเป้า 6,500 ล้านบาท

แนวทางในปี 2567 นี้ NocNoc พยายามที่จะสร้างความโดดเด่นและน่าสนใจให้กับสินค้าเรื่องบ้านที่มีอยู่ผ่าน Inspiration and Idea โดยเฉพาะในเรื่องของการนําสินค้าเรื่องบ้านมาจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ (Roomscene InspiREALtion) เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพว่าหากซื้อสินค้าเหล่านี้แล้วจะถูกจัดวางในบ้านของตัวเองอย่างไร เพราะ NocNoc อยากให้การซื้อสินค้าแต่ละครั้งของลูกค้ามาจากความต้องการอย่างแท้จริง หรือมองเห็นแล้วว่าไอเดียการจัดวางบ้านแบบไหนที่ตัวเองชอบ หรือเหมาะกับการตกแต่งบ้านของตัวเองมากที่สุด รวมถึงการเดินหน้าขยายช่องทางให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าและบริการเรื่องบ้านได้หลากหลายมากขึ้นจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ (Omni Channel) ผ่านงาน NocNoc Fair และ Pop-up Store เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมผัสสินค้าจริง ทั้งยังได้ไอเดียของการตกแต่งบ้านจากงานดังกล่าวทางหนึ่งด้วย

กลยุทธ์หลัก 3 ประการในปี 2567 ของ NocNoc ได้แก่

  • AI Personalized Experience การสร้างประสบการณ์ที่ดีแบบเฉพาะตัวให้กับลูกค้า ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ
  • Online Expansion การขยายฐานลูกค้าไปยังหัวเมืองใหญ่และต่างจังหวัดมากขึ้น รวมถึงการขยายหมวดหมู่สินค้าและบริการให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย
  • Home Solution การให้บริการที่ครบครันแบบ One Stop Service ตั้งแต่การให้แรงบันดาลใจ การออกแบบ การติดตั้ง และการบริการหลังการขาย

NocNoc ทะยานแรง ปิดปี 66 ยอดขายโต 100% ลุยปี 67 ตั้งเป้า 6,500 ล้านบาท

“ที่ผ่านมาเราประสบความสําเร็จในออนไลน์เป็นอย่างมาก แต่พอหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ผู้คนต่างกลับเข้ามาใช้ชีวิตออฟไลน์กันมากขึ้น ทําให้ NocNoc เข้าถึงลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเหมาะกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าในกลุ่ม Home and Living และยังเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยให้ NocNoc สามารถสร้างแบรนด์ได้อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นด้วย” นายอนุพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำการเป็น Home and Living Destination NocNoc เดินหน้าทรานส์ฟอร์ม อย่างเต็มตัวในปี 2567 ด้วยกลยุทธ์หลักต่างๆ ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ทุกความต้องการในทุกสเตจการใช้ชีวิตของลูกค้า ผ่านการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้กว้างและลึกมากขึ้น การขยายหมวดหมู่สินค้าให้ครอบคลุมทุกความต้องการ รวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งผ่าน Home Solution บริการที่ปรึกษาสำหรับคนรักบ้าน พร้อมบริการออกแบบและตกแต่งบ้าน บริการติดตั้งและการดูแลรักษาแบบครบวงจร

 

advertisement

SPOTLIGHT