ธุรกิจการตลาด

Grab รับเรื่องม็อบไรเดอร์ ทบทวนระบบ-ค่าตอบแทน คาดได้ข้อสรุปใน 14 วัน

4 พ.ย. 65
Grab รับเรื่องม็อบไรเดอร์ ทบทวนระบบ-ค่าตอบแทน คาดได้ข้อสรุปใน 14 วัน

แกร็บ ประเทศไทย ชี้แจงกรณีกลุ่มม็อบไรเดอร์เรียกร้องให้แก้ไขเรื่องระบบให้บริการ-ค่าตอบแทน พร้อมรับฟังและทบทวน คาดได้ข้อสรุปภายใน 14 วัน 


บริษัทแกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์กรณีที่มีกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บบางส่วนในเขตกรุงเทพฯ รวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับระบบการให้บริการ และการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บว่า บริษัทได้รับทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ แล้ว และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดังนี้

     1) บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ รวมถึงพาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนการบริหารงานในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพาร์ทเนอร์คนขับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือในแอป Grab Driver หรือทางโทรศัพท์ (Call Center) กลุ่มเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของแกร็บ หรือผ่านตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับจากโครงการ Grab Partner Club โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์

นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางในการจัดการกับประเด็นต่างๆ อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น พาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า รวมถึงผู้ใช้บริการ "ซึ่งบริษัท จะทำการสื่อสาร และชี้แจงข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ให้พาร์ทเนอร์คนขับรับทราบภายใน 14 วัน"

000_1qz4r5

     2) สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงาน และการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับนั้น บริษัทตระหนักดีว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่อ่อนไหว และเป็นสิ่งที่พาร์ทเนอร์คนขับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ที่ผ่านมา บริษัทจึงได้ดำเนินการ และประกาศใช้นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และยังสามารถรักษาความสมดุลระหว่างอุปทาน และอุปสงค์

โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน อาทิ จำนวนพาร์ทเนอร์คนขับในพื้นที่ จำนวนการสั่งอาหารของผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการของพาร์ทเนอร์คนขับ เป็นต้น โดยที่ผ่านมาระดับของอุปทานและอุปสงค์ (จำนวนพาร์ทเนอร์คนขับที่ให้บริการ และจำนวนผู้ใช้บริการสั่งอาหาร) ได้ผันผวนไปตามสถานการณ์ของตลาด  ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงก่อน และหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัท จะพยายามอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยจะทบทวนมาตรการต่างๆ พร้อมพิจารณาหาแนวทางใหม่ๆ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลทางธุรกิจ และสร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมที่สุด

อย่างไรก็ตาม การออกมาเรียกร้องของไรเดอร์ครั้งนี้ คาดว่า มาจากการปรับรูปแบบการรับงาน รวมถึงการ กำหนดเส้นทางส่งอาหาร ท่ามกลางวิกฤติน้ำมันแพง และภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา กลุ่มไรเดอร์นับร้อยคนได้เดินทางมารวมตัวกันที่อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกร็บ ประเทศไทย พร้อมข้อเรียกร้องให้บริษัทต้นสังกัด "ยกเลิกระบบจองงาน" เนื่องจากระบุว่า เป็นระบบที่ไรเดอร์ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และตั้งข้อสังเกตถึงเหตุที่บริษัทไม่ทบทวนระบบดังกล่าว เป็นเพราะได้รับผลประโยชน์บางอย่างหรือไม่

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT