ความเชื่อผิดๆ หน้ากากอนามัย ไม่ได้มีวิธีใช้สองด้าน!!

เดือดร้อนนักสืบโซเชียลต้องตามล่าหาความชัวร์ของข่าวแชร์ตลอดๆ สำหรับข่าวแชร์วันนี้ เขาแชร์ต่อๆ กันมาว่า “หน้ากากอนามัย มี 2 สี จึงมีวิธีใส่ 2 แบบ คือ ถ้าเราป่วยให้ใส่หน้ากากอนามัยโดยเอาด้านสีเขียวหรือฟ้าออก แต่ถ้าหากเราไม่ได้ป่วย เป็นการใส่เพื่อป้องกันเฉยๆ ให้เอาด้านสีขาวออก” ว่าแต่เรื่องนี้จะ “แชร์มั่ว” หรือ “ชัวร์แม่น” ตามนักสืบโซเชียลไปถามผู้รู้กันเลย…

‘รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์’ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คอนเฟิร์มแล้วว่า ข่าวนี้เป็นข่าว “แชร์มั่ว” เป็นความเชื่อผิดๆ! เพราะจริงๆ แล้วด้านที่มีสี ไม่ว่าจะสีเขียวหรือสีฟ้า จะมีการเคลือบพิเศษ มีความมันนิดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมซึมผ่านได้โดยง่าย ดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องมีวิธีเดียวเท่านั้น คือ สวมด้านที่เป็นสีออกด้านนอก

นอกจากเรื่องด้านนอก-ด้านในแล้ว อีกเรื่องที่สำคัญ คือ ต้องใส่ด้านบน-ด้านล่างให้ถูกด้วย โดยให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบนบริเวณจมูก และดัดลวดให้โค้งเข้ากับจมูกของเรา เพื่อไม่ให้อากาศผ่านตรงบริเวณร่องจมูกด้านบนได้ จะทำให้เราหายใจเข้า-ออก ผ่านหน้ากากอนามัยเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ คือ วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนั่นเอง

keyboard_arrow_up