กฎหมายคลายทุกข์ : วิ่งให้รถชน เรื่องแบบนี้ใครเป็นคนผิด (ชมคลิป)

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี มีชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 30 ปี วิ่งตัดหน้ารถจนได้รับบาดเจ็บ

จากเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าผู้ครอบครองรถหรือเจ้าของรถยนต์จะมีประกันชั้นหนึ่งและไม่เอาความ แต่หากบริษัทประกันเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับชายคนดังกล่าว ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น โดยกฎหมายยกเว้นโทษหากชายคนดังกล่าวเป็นคนวิกลจริต

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

keyboard_arrow_up