กฎหมายใกล้ตัว : นำสัตวเลี้ยงไปปล่อยที่วัด ผิดกฎหมายหรือไม่?

หากผู้ใดนำสัตว์ไปปล่อยที่วัด ละทิ้ง ปละละเลย หรือกระทำการใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะนำสัตว์ไปดูแลแทน ซึ่งตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ มาตรา 23 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากพบเห็นสัตว์ถูกทอดทิ้งสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานกรมปศุสัตว์เพื่อจัดหาที่พักอาศัยโดยจัดตั้งโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

 

keyboard_arrow_up