close sticky

ปราจีนบุรี ยอดพุ่งไม่หยุด ติดเชื้อโควิดอีก 360 ราย ตาย 4

0
16 ก.ย. 64

สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เผยวันนี้ (16 ก.ย.) ปราจีนบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 360 ราย ตาย 4


เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ 16 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานว่านายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 16 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่จำนวน 360 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 11,410 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา 897 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย เสียชีวิตวันนี้ 4 ราย เสียชีวิตสะสม 102 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 16 กันยายน 2564 จำนวน 12,311 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว


1631782890291


จังหวัดปราจีนบุรีขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อสำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรคได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานร้านค้าสถานประกอบการในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง


1631782895090


และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารร่วมกันทั้งในที่ทำงานและคนในบ้าน ให้เลือกรับประทานอาหารจานเดียวหรือเป็นชุดสำหรับคนเดียว เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านหรือเมื่อมีการพูดคุยกัน สอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โทร.09-0978-2567 ตลอด 24 ชม.หรือโทร. 0-3721-1626 ต่อ 120 และ 108 (ในเวลาราชการ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่