close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ยอดโควิด 24 มิ.ย.64 ป่วยใหม่ 4,108 ราย เสียชีวิต 31 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 8.4 ล้านโดส

0
24 มิ.ย. 64

ยอดโควิดวันนี้ (24 มิ.ย.64) ป่วยใหม่ 4,108 ราย ยอดป่วยสะสม 232,647 ราย เสียชีวิต 31 ราย ขณะที่ยอดผู้ฉีดวัคซีนอยู่ที่ 8.4 ล้านโดส


วันที่ 24 มิ.ย.64 ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศไทย ล่าสุดพบติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 4,108 ราย แยกเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 2,835 ราย ค้นหาเชิงรุก 1,020 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 229 ราย ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้า State Quarantine 14 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 232,647 ราย (สะสมระลอกใหม่ 203,676 ราย) หายป่วยเพิ่ม 1,578 ราย หายป่วยสะสม 191,355 ราย (หายป่วยสะสมระลอกใหม่ 163,929 ราย) รักษาอยู่รวม 39,517 ราย อาการหนัก 1,564 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 445 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย สะสมแล้ว 1,775 ราย


สำหรับข้อมูลผู้รับวัคซีน วันที่ 28 ก.พ. - 22 มิ.ย.64 มีฉีดวัคซีนไปแล้ว 8,400,320 โดส แบ่งเป็น


เข็มที่ 1 จำนวน +172,903 ราย ยอดสะสม 6,017,424 ราย


เข็มที่ 2 จำนวน +79,082 ราย ยอดสะสม 2,382,896 ราย


ขณะที่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 180,360,606 ราย รักษาหายแล้ว 165,080,854 ราย เสียชีวิต 3,907,364 ราย


204409224_350896753195322_886


ข่าวยอดนิยม

2

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ 30 ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว ถึง 31 ส.ค. 64

18.6k
2 ส.ค. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30 ) ใจความสำคัญการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาทำให้พบการติดเชื้อจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการต่อเนื่อง โดยออกข้อกำหนด 11 ข้อ ทั้งนี้ได้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด ตามคำสั่ง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19 ที่ 11 /2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมฯ

ข่าวเด่นในหมวดหมู่