close sticky

อากาศหนาว ดอกมะลิ ราคาพุ่งกิโลกรัมละ 3,000 บาท

0
14 ม.ค. 64

สภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลให้ดอกมะลิในจังหวัดนครสวรรค์ มีราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 3,000 บาท เกษตรกรเผยเป็นเรื่องดีช่วงอากาศหนาวเย็นออกดอกน้อย ส่งผลให้ราคาสูง


1610626145830


เกษตรกรชาวสวนมะลิในจังหวัดนครสวรรค์ต้องเร่งฉีดพ่นสารเคมีและใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นมะลิที่ปลูกไว้เพื่อให้มีดอกออกมาให้เก็บขาย หลังในช่วงนี้ราคาดอกมะลขยับสูงขึ้นกิโลกรัมละ 1,500-3,000บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก


1610626170405


นายพิษณุ อินทร์พรหม เกษตรกรผู้ปลูกมะลิเก็บดอกขายตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้ต้นมะลิที่ปลูกโดยทั่วไปจะออกดอกน้อยส่งผลให้ความต้องการของตลาดและราคาเพิ่มสูงขึ้น จากเมื่อก่อนดอกมะลิราคาแค่กิโลกรัมละ 200-300 บาท แต่ในขณะนี้มีราคาถึงกิโลกรัมละ 1,500-3,000 บาท โดยในแต่ละวันตนเองนั้นจะเก็บดอกมะลิขายได้ประมาณ 5-10 กิโลกรัม ซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก ล่าสุดพยายามได้ทำการใส่ปุ๋ย รดน้ำและฉีดยาฆ่าแมลง เพื่อให้มะลิที่ปลูกไว้มีดอกไว้เก็บขายสร้างรายได้ในช่วงฤดูหนาวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม