ปิด
ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2564 ภาพฝีพระหัตถ์ "สวัสดีปีฉลูวัว"

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2564 ภาพฝีพระหัตถ์ "สวัสดีปีฉลูวัว"

0
24 พ.ย. 63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพฝีพระหัตถ์ สวัสดีปีใหม่ 2564 ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขขี


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ส.ค.ส. ประจำปีพุทธศักราช 2564 เป็นภาพฝีพระหัตถ์รูปวัว พร้อมข้อความลายพระหัตถ์ "สวัสดีปีฉลูวัว"


"ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี
ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง
สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔"

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่