MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"

MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"

0
25 ก.ย. 63

MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"


วันนี้ (25 กันยายน 2563) นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร MEA เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" จากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ หน่วยงานของ MEA ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี
2. การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน
3. การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน
4. การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา
5. การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขนอย่างไรก็ตาม MEA พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร และยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืนต่อไป


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


119989504_3953051828055258_78


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม