โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ.-ผบ.ทอ.-ผบ.ทร. พร้อมบิ๊กทหาร 792 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ.-ผบ.ทอ.-ผบ.ทร. พร้อมบิ๊กทหาร 792 นาย

0
18 ก.ย. 63

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็น ผบ.ทสส.พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผบ.ทบ.พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เป็น ผบ.ทร.พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็น ผบ.ทอ.


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยมีตำแหน่งสำคัญ ดังนี้ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผู้บัญชาการกองทัพบก พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ


อ่านรายละเอียด ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/218/T_0001.PDF


01


02


03

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่