ยาดมโป้ยเซียน
ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
เศรษฐกิจไทยปีนี้แย่กว่าวิกฤติต้มยำกุ้ง เชื่อผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

เศรษฐกิจไทยปีนี้แย่กว่าวิกฤติต้มยำกุ้ง เชื่อผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

0
30 ก.ค. 63

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะติดลบ 8.5% จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคาดว่าจะสามารถกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งในปี 2564 ที่ร้อยละ 4.0 ถึง 5.0


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าว ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะติดลบ 8.5%  (โดยมีช่วง คาดการณ์ที่ร้อยละ -9.0 ถึง -8.0) จากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ 2.4%  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักหดตัวลง


โดยเศรษฐกิจไทย ปี 2563 คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะติดลบ 11.0% ขณะที่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยจะติดลบ 82.9% นอกจากนี้ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัว -2.6%  และ -12.6  ตามลำดับ


อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายของภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าการบริโภคภาครัฐจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.3 และการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวที่ร้อยละ 9.7


ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจการ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น ประกอบกับผลของมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ จากไวรัสโคโรนาของรัฐบาล ระยะที่ 1-3 และมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน รักษาระดับการจ้างงาน และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป


ทั้งนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วในช่วงไตรมาส 2 ปี อย่างไรก็ตาม จีดีพีของไทยเคยติดลบต่ำสุดช่วงปี 2541 หลังการเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540. โดยติดลบ 7.6% 


ภาพจาก 


Background photo created by evening_tao - www.freepik.com

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่