ศาลรธน. รับวินิจฉัยคุณสมบัติ "ธรรมนัส" ปมคดียาเสพติด เข้าลักษณะต้องห้ามเป็นส.ส.-รมต.

17 มิ.ย. 63

วันที่ 17 มิ.ย.63 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส.51คน ขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6)ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา17 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่

โดยรับไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 54 โดยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีมติให้ร.อ.ธรรมนัสหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.หรือรัฐมนตรี โดยให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่ง จึงมีคำสั่งว่าร.อ.ธรรมนัสไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ร.อ. ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่าถูก ศาลออสเตรเลียตัดสินว่า มีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติด สั่งจำคุก 6 ปีแต่จำคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งส.ส.และรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10)

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ทุบโต๊ะข่าว เป็นกระแส