กฟน.ยืนยันการคืนเงินประกัน ไม่ได้ทำให้ค่าไฟแพง

กฟน.ยืนยันการคืนเงินประกัน ไม่ได้ทำให้ค่าไฟแพง

0
25 เม.ย. 63

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ตอบข้อสงสัยในเรื่องการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของ MEA ส่งผลให้มีการคิดค่าไฟฟ้าของเดือนเมษายน 2563 ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกตินั้น


MEA ยืนยันว่า การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไม่ส่งผลต่อการคิดอัตราค่าไฟฟ้า เนื่องจาก MEA ได้ดำเนินการคิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ส่วนเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นเงินที่ MEA แยกจัดเก็บในบัญชีธนาคารเฉพาะ ไม่รวมกับรายได้ โดยที่ผ่านมายังนำดอกผลไปใช้ในการช่วยเหลือสังคม และยังนำเงินส่วนดอกผลยังคงส่งคืนผ่านการหักค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามข้อกำหนดของ กกพ. รวมถึงเมื่อมีมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า MEA จะคำนวณดอกผลจนถึงวันที่มีการลงทะเบียนขอคืนเงินประกัน เพื่อส่งคืนดอกผลให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่