ห้ามบังคับคดีเงินเยียวยา 5,000 บาท จากลูกหนี้

ห้ามบังคับคดีเงินเยียวยา 5,000 บาท จากลูกหนี้

0
22 เม.ย. 63

กรมบังคับคดีเผย เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิหักเงิน 5,000 ที่ลูกหนี้ได้รับจากการเยียวยาโควิด เพราะไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี


ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาล เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอยู่ในสถานะลูกหนี้ของสถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้ประเภทต่าง ๆ มีคำถามว่า เงินที่ได้มานี้ เจ้าหนี้จะขอให้บังคับคดีหรือใช้หนี้คืนได้หรือไม่?


มาตรการสนับสนุนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยชดเชยรายได้แก่ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ รายละ 5,000 บาท /เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. –มิ.ย. 63) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 นับเป็นเงินสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ ถือเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกําหนด


ดังนั้น เงินดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจึงไม่อาจบังคับคดีได้ ...ลูกหนี้โปรดจงสบายใจได้


ผู้มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทรศัพท์ 0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่