ยะลาติดโควิค-19 เพิ่มอีก 2 ราย ผู้ว่าฯสั่งคุมเข้มขายอาหารช่วงรอมฎอน

22 เม.ย. 63

วันที่ 22 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไวรัส Covid-19 ใน จ.ยะลา ล่าสุดวันนี้ผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นจากเดิม 101 ราย เป็นจำนวน 103 เนื่องจากมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 2 ราย รักษาหายสะสม 68 ราย เสียชีวิต 2 ราย

332021

สำหรับการต้อนรับในช่วงเดือนรอมฎอน ของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมในภาวะวิกฤต Covid-19 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.ยะลา ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่รบะบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน จำนวน 6 ข้อ คือ 1.ให้ผู้ขายสามารถจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มได้เฉพาะหน้าร้านของตัวเอง 2.ห้ามใช้บาทวิถีจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในลักษณะหาบเร่ แผงลอยโดยเด็ดขาด

3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดสถานที่จำหน่าย จัดระเบียบให้ผู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้แต่ละผู้ขายเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร และจัดการลงทะเบียนผู้ขาย 4.สามารถจำหน่ายได้เฉพาะอาหารสำเร็จรูปหรือเครื่องดื่มเท่านั้น (ห้ามขายสินค้าประเภทอื่นๆ) 5.สำหรับสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้จำหน่ายได้ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น. และ 6.ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวในการออกไปซื้ออาหารไม่เกินครอบครัวละ 2 คน และห้ามมิให้นำบุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ออกไปซื้อหาอาหาร

872954

ทั้งนี้ หากผู้ไดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทและมีความผิดตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.นี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป นอกจากนี้ วันนี้มีคนไทยได้เดินทางผ่านด่านตรวจเมืองเบตง เดินทางเข้าสู่กระบวกการกักตัวที่หมาย จังหวัดยะลา ดังนี้ จำนวน 39 คน ใช้รถมินิบัส 4 คัน รถตู้ 1 คัน ออกเดินทาง ปลายทางยะลา

187341

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม