ปตท.สผ.ยกเลิกประชุมผู้ถือหุ้น เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

ปตท.สผ.ยกเลิกประชุมผู้ถือหุ้น เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

61
30 มี.ค. 63

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. แจ้งข่าวมายังผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลตามเดิม

โดยการเลื่อนการประชุมนี้เป็นการพิจารณาให้ความร่วมมือต่อนโยบายรัฐในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า ในการจำกัดการเข้าร่วมชุมนุมเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ข่าวยอดนิยม