หมอแนะเมื่อไทยระบาดระยะ 3 ล้างมือไม่พอ ต้องเว้น 2 เมตรคุยกัน ลดกระจายโควิด-19

13 มี.ค. 63
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์เตือนประชาชนผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด 19 กับการระบาดใหญ่ทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคที่ระบาดใหญ่ทั่วโลก pandemic ซึ่งในความเป็นจริงเมื่อมีการระบาดของโรคข้ามทวีป มีการติดต่อกันเองในทวีปนั้น ๆ ก็ถือว่าเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic) อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ 2009 เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก ยอมรับว่าโรคนี้เป็นวิกฤติ ทางด้านสุขภาพ ดังนั้นทุกประเทศจะต้องให้ความสำคัญ ในการ เตรียมพร้อม การวินิจฉัย การป้องกัน การรักษา รวมทั้งจะต้องลดการแพร่กระจายของโรคลง และหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อมาใช้ในการดูแล รักษา ป้องกัน ทุกประเทศจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสม ในการลดความสูญเสียทางด้านสุขภาพ จิตใจ รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม และจะต้องเคารพในสิทธิมนุษยชน ในการระบาดใหญ่ทั่วโลก สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการควบคุมโรค คือ ประเทศที่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากร การดูแลรักษา ทุกประเทศจะต้องช่วยร่วมมือกันในการผ่านวิกฤติครั้งนี้
นพ.ยง ระบุว่า คำถามของประเทศไทย เราจะได้ยินที่ถามบ่อยเสมอว่า เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือยัง การเดินทางครั้งนี้ไม่ว่าเข้าสู่ระยะใด แนวทางการปฏิบัติของคนไทยทุกคนก็คงต้องเคร่งครัดเหมือนเดิม ปฏิบัติตน มีระเบียบวินัย ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลในภาพรวม และคำแนะนำต่าง ๆ ส่วนแนวทางเมื่อมีการระบาดเพิ่มขึ้น หรือในวงกว้างที่เรียกว่าเข้าสู่ระยะที่ 3 ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นคนให้คำแนะนำมาเอง การลดการแพร่กระจายของโรค เราจะต้องเคร่งครัด ไม่ใช่แค่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ แต่จะต้องคำนึงถึงการกำหนดระยะห่างของบุคคล personal distance คือ ประมาณ 2 เมตร หรือ 6 ฟุต และระยะห่างของสังคม social distance ดังที่เราเห็นทุกวันนี้ที่มีการงดการประชุมที่มีคนหมู่มาก งดกิจกรรมในการรวมตัวของบุคคล ที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคอย่างไม่คาดคิดได้ ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก :  Yong Poovorawan  

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวที่ได้รับความสนใจ