ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้วผลการเลือก สว. 200 คน

10 ก.ค. 67

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศผลการเลือก สว. จำนวน 200 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ ที่ลงนามโดยประธาน กกต. อย่างเป็นทางการ

 

วันนี้ (10 ก.ค.2567) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 154 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 200 คน

 

s__57704463_0s__57704465_0_1s__57704466_0_1s__57704467_0_1s__57704468_0_1s__57704469_0_1s__57704470_0_1s__57704471_0_1s__57704472_0_1s__57704473_0_1

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส