คดีเศรษฐายังไม่จบ! ศาลรัฐธรรมนูญนัดอีกครั้ง 24 ก.ค. ปม 40 สว.ยื่นถอดถอน

10 ก.ค. 67

 

คดีเศรษฐายังไม่จบ! ศาลรัฐธรรมนูญนัดอีกครั้ง 24 ก.ค. ปม 40 สว.ยื่นถอดถอน ระบุเรียกพยานหลักฐานเพิ่ม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ก.ค. 67 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มประชุมพิจารณา คดีที่ประธานวุฒิสภา ส่งความเห็นของ สว. 40 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่ 

จากการแต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้ว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 

โดยเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 67 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลกำหนดยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยและได้กำหนดพิจารณาคดีนี้ต่อในวันนี้ (10 ก.ค.) 

ล่าสุดวันที่ 10 ก.ค. 67 ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมและรอคำชี้แจง และพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ เรียกไปก่อนหน้านี้ กำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปในวันที่ 24 ก.ค. 67 เวลา 09.30 น.

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม