ปลัดเกษตรฯ ลุยสุพรรณบุรี เร่งสางปัญหาน้ำทำนา บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

19 มิ.ย. 67

ปลัดเกษตรฯ ลุยสุพรรณบุรี เร่งสางปัญหาบริหารจัดการน้ำเพื่อการทำนา บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ 2 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณท่อลอด ปลายคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และ จุดที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนไร่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบปะเกษตรกรในพื้นที่คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่หว่านไปแล้ว และร่วมกันหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการทำนา ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 120,000 ไร่ ในระยะทางคลองส่งน้ำยาว 105 กม.

2817395_0(1)

2817402_0

โดยหลังจากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่ามีการขุดเจาะท่อน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบกับมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่คลองไม่เพียงพอต่อความต้องการในการปลูกข้าว รวมถึงไม่เป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำที่ได้วางไว้ทั้งระบบ จึงได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน เกษตรกร รวมถึงประชาชนผู้ใช้น้ำให้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และสั่งการ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการขุดเจาะท่อน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวาง รวมทั้งขอความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งคลอง เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งเกษตรกรยินดีให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และแสดงความพึงพอใจที่กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างจริงจัง

advertisement

ข่าวยอดนิยม