"ทนายนิด้า" อธิบายกฎหมายภาษาชาวบ้าน กรณี ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ฟ้องชู้ เรียกค่าเสียหาย ขัดรัฐธรรมนูญ

19 มิ.ย. 67

"ทนายนิด้า" อธิบายกฎหมายภาษาชาวบ้าน กรณี ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย กฎหมายแพ่งฯ ฟ้องชู้ เรียกค่าเสียหาย ขัดรัฐธรรมนูญ

สืบเนื่องจากวานนี้ (18 มิ.ย.67) ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ หนึ่งในนั้นมีคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค 2 ที่บัญญัติว่า

"สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงตนเองมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้"

ซึ่งมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตากฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน วรรค 1 วรรค 2 และวรรค 3 หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค 2 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ รัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรค 1 วรรค 2 วรรค 3 และกำหนดบังคับให้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อพ้น 360 วันนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

ซึ่งต่อมาในโลกออนไลน์ มีการตีความหมายมติที่ออกมาว่า "กฎหมายฟ้องชู้" นี้ ขัดรัฐธรรมนูญ อีก 360 วันสามีและภรรยา จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ไม่ได้ จะกลายเป็นว่าเปิดช่องให้เกิด ชู้เสรี หรือไม่

ล่าสุด "ทนายนิด้า" ศรันยา หวังสุขเจริญ ทนายความชื่อดัง อธิบายในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า

"หลายคนตีความว่า ที่ศาล รธน.มีมติว่า กฎหมายฟ้องชู้ มาตรา 1532 วรรค 2 ขัดต่อ รธน. และไม่ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 360 วันแปลว่าต่อไปคือ #มีชรู้ว์เสรี เห็นว่าคงไม่ใช่เช่นนั้น แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเกิดความไม่เท่าเทียมตามมาตรฐานการมีชู้ของชายและหญิง ที่กฎหมายเขียนไว้ไม่เหมือนกันที่ฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาเสียเปรียบกว่า

ส่วนตัวเห็นว่าคงไม่น่ามีการปล่อยเบลอจากนี้ ต่อให้พ้น 360 วัน ค่อนข้างเชื่อว่าจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนแบบสามีภรรยาชนิดไม่มีใครได้เปรียบและเสียเปรียบกันเกิดขึ้น และบังคับใช้ได้ต่อเนื่องกันไปจากกฎหมายเดิมที่สิ้นผล ไม่งั้นจะกลายเป็นมีชู้เสรีได้ บ้านเมืองวุ่นวายแน่นอน

ส่วนคนที่ฟ้องแล้ว ฟ้องอยู่ ฟ้องต่อ วันนี้ยังฟ้องได้อยู่ เพราะการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผล 360 วันหลังจากนี้
และคนที่ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลไว้ก่อนที่กฎหมายจะสิ้นผล โดยหลักการบังคับใช้กฎหมายแพ่งและอาญาย่อมไม่มีผลย้อนหลัง จะย้อนหลังได้เฉพาะในคดีอาญาและเฉพาะส่วนที่เป็นคุณ"

"ส่วนตัวเห็นว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กฎหมายฟ้องชู้มาตรา 1523 วรรค 2 มีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง น่าจะมาจากข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้สีแดง

กล่าวคือ สามีจะฟ้องชายชู้ได้ ก็เพียงแค่เหตุที่ชายนั้นมาล่วงเกินเมียเราเท่านั้น แต่ภรรยาจะฟ้องหญิงชู้ได้ยากกว่าเพราะหญิงชู้แค่มากินกับสามีเราเฉยๆ ยังไม่ผิด จะผิดต่อเมื่อแสดงตนโดยเปิดเผยด้วย ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสามีภรรยา ถ้าศาลมีมติด้วยเรื่องนี้ ส่วนตัวเห็นด้วย 100% ที่จะยกเลิกมาตรานี้ออกไป แล้วเขียนให้ฟ้องชู้ของทั้งสามีและภรรยาฟ้องได้ใหม่ด้วยหลักเกณฑ์ที่เสมอกัน อย่างไรนิด้าจะติดตามข้อมูลที่ถูกต้องแล้วจะมาอัพเดทเพิ่มเติมนะคะ"

 

 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม