MEA ร่วมงานการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ

18 มิ.ย. 67

MEA ร่วมงานการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

(17 มิถุนายน 2567) นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทน และพนักงาน MEA ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน และมอบเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ จังหวัดปทุมธานี

s__77733972_0

s__77733982_0

MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนา และสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ โดย MEA สนับสนุนงบประมาณสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะช่วยให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ สามารถวางแผนการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ ให้พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของประเทศไทยสู่ระดับสากล

s__77733976_0

s__77733978_0

#การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ
#สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม