มติเอกฉันท์! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กฎหมายแพ่งฯฟ้องชู้ ขัดรัฐธรรมนูญ

18 มิ.ย. 67

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ กฎหมายแพ่งฯฟ้องชู้ ขัดรัฐธรรมนูญ...คนตั้งข้อสังเกตุแล้วเรื่องฟ้องชู้จะยังไงต่อ รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบอกหน่อย!

วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ หนึ่งในนั้นมีคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค 2 ที่บัญญัติว่า “สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงตนเองมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้” ซึ่งมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตากฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน วรรค 1 วรรค 2 และวรรค 3 หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค 2 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ รัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรค 1 วรรค 2 วรรค 3 และกำหนดบังคับให้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อพ้น 360 วันนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

910727

หากบรรดามือที่สาม อ่านคำวินิจฉัยแล้วน่าจะงงกันถ้วนหน้า อยากให้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง เนื่องจากกูรูด้านกฎหมายมองไปถึงอนาคตว่า คดีฟ้องชู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด จะมีผลอย่างไร?

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส