เลือก สว.ไปต่อฉลุย ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ 4 มาตราไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

18 มิ.ย. 67

เลือก สว.ไปต่อฉลุย เดินหน้าต่อไม่สะดุด เหตุศาลรัฐธรรมนูญมติเป็นเอกฉันท์ ชี้ 4 มาตรา ไม่ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มิ.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อพิจารณาคำร้องต่างๆ โดยมีคำร้องที่ศาลปกครองกลาง ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีรวมคำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 67 ผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 คำร้อง ยื่นคำร้องเพิ่มเติม เพื่อขอนำส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 คำร้อง ไม่ได้ส่งคำร้องดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ส่งคำร้องตามทางการไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ประกอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 41 วรรคสาม ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องเพิ่มเติมไว้พิจารณาวินิจฉัย 

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36 มาตรา 40วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม