ไขปมสงสัย บ.วีเอท ทุนจดทะเบียนแค่ 2 ล้าน แต่ทำไมชนะประมูลข้าว เกือบ 300 ล้านบาท

18 มิ.ย. 67

ไขปมสงสัย บ.วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนแค่ 2 ล้าน แต่ทำไมชนะประมูลข้าว 10 ปี ในราคาเกือบ 300 ล้านบาท

จากกรณีวานนี้ (17 มิ.ย.) องค์การคลังสินค้าได้เปิดให้ผู้ประกอบการ 7 รายที่ผ่านคุณสมบัติยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลที่เก็บมาแล้วประมาณ 10 ปี ทั้ง 2 คลัง ปริมาณรวม 15,000 ตัน แยกเป็น 1.คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ 2. คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ มีผู้ประกอบการมายื่นคุณสมบัติ 6 ราย ไม่มา 1 ราย คือ บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด

ปรากฏว่า หลังเปิดซองประมูลราคาทั้ง 2 คลัง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดทั้ง 2 คลัง คือ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร รวมราคาประมูลทั้ง 2 คลัง กว่า 286 ล้านบาท หากคำนวณแล้วจะเฉลี่ยประมูลไปในราคากิโลกรัมละ (กก.) 19 บาท

440414051_852107840269033_768

จากข้อมูลของ กรมธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ทำให้หลายคนสงสัยว่าด้วยทุนจดทะเบียนเท่านี้ ทำไมถึงชนะการประมูลข้าวในโกดังในราคารวมเกือบ 300 ล้านบาทได้

เรื่องนี้พบว่า บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999 หมู่ 8 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับบริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกข้าวไทย รับซื้อสินค้าพืชไร่จากเกษตรกร เช่น ข้าว, มันสำปะหลัง, ถั่วเขียว, ข้าวโพด เป็นต้น เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานต่างๆ ภายในประเทศ และภายหลังได้ขยายธุรกิจ ส่งออกมันสำปะหลังสู่ตลาดโลก จนก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย และได้ลงนาม MOU ซื้อขายมันเส้นจำนวน 500,000 ตัน กับประเทศจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2566 อีกด้วย

440444550_852105900269227_911

นอกจากนี้ บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว บนพื้นที่โรงงานกว่า 500 ไร่ มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 1,000 ตันต่อวันอยู่ใน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และโรงสีข้าว ตั้งอยู่ที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่มีกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน เมื่อส่องงบการเงินปีล่าสุดพบว่า มียอดสินทรัพย์รวม 1,760 ล้านบาท ส่วนบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง มีสินทรัพย์รวมกันอยู่ที่ 1,174 ล้านบาท นั่นทำให้การชนะประมูลครั้งนี้ไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด โดยคาดว่าข้าวที่ชนะการประมูลครั้งนี้จะมีการนำส่งออกไปยังแถบแอฟริกา

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม