ป.ป.ช. เปิดเซฟนายกฯ รวยพันล้าน แจ้งทรัพย์สินเพิ่ม “โทเคน-เงินฝาก”

17 มิ.ย. 67

 

ป.ป.ช. เปิดเซฟนายกฯ รวยพันล้าน แจ้งทรัพย์สินเพิ่ม โทเคนดิจิทัล 310 หน่วยมูลค่า 2,907 บาท และเงินฝาก 197,048 บาท 

วันที่ 17 มิ.ย. 67สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพิ่มเติมของนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 66 โดยนายกรัฐมนตรียื่นเพิ่มเติมว่าตนเอง และ พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน คู่สมรสมีทรัพย์สินรวม ทั้งหมด 1,020,668,683 บาท และมีหนี้สินจำนวน 10,182,549 บาท 

โดยเป็นทรัพย์สินของนายเศรษฐา 659,591,567 บาท แบ่งเป็น 

 • เงินสด 1 ล้านบาท
 • เงินฝาก 68,986,558 บาท
 • เงินลงทุน 1,501,624 บาท
 • ที่ดิน 158,400,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาท
 • ยานพาหนะ 50 ล้านบาท
 • สิทธิและสัมปทาน 87,539,563 บาท
 • มีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 135,740,700 บาท 

ขณะที่ทรัพย์สินของ พ.ญ.พักตร์พิไล รวม 361,077,116 บาท ประกอบไปด้วย 

 • เงินสด 1.8 ล้านบาท
 • เงินฝาก 47,023,391 บาท
 • เงินลงทุน 52,352,913 บาท
 • ยานพาหนะ 2,800,000 บาท
 • สิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาท
 • ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 253,255,300 บาท
 • หนี้สิน 449,970 เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 

ทั้งนี้การยื่นเพิ่มเติมของนายเศรษฐา มีรายการหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และแบบคำขอ และเอกสารประกอบ พร้อมสำเนาจำนวน 14 ฉบับ เนื่องจากเพิ่งทราบว่ามีทรัพย์สินเป็นดิจิทัล ประเภท โทเคน ดิจิทัล ชื่อ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝาก ซึ่งเป็นจำนวน 197,048 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,956 บาท โดยเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ชื่อ บริษัทอีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จึงทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหว ก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งสองแสดงไว้ จึงยื่นเพิ่มเติม เพื่อเกิดความถูกต้องครบถ้วน 

อย่างไรก็ตาม ในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐาที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 66 ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,020,468,727 บาท และครั้งนี้มีทรัพย์สินเพิ่มเป็นเงิน ดิจิทัล โทเค็น 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินอีกจำนวนกว่า 197,048 บาท

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม