นิด้าโพล คนปทุมหนุน คำรณวิทย์ นั่ง นายก อบจ.

16 มิ.ย. 67

นิด้าโพล คนปทุมหนุน บิ๊กแจ๊ส คำรณวิทย์ นั่ง นายก อบจ. อีก ส่วน ชาญ พวงเพ็ชร์ เป็นรอง ชี้ ทักษิณ ไปก็ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ


"นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ใครกล้า
ฟันธง...เลือกตั้งนายก อบจ. ปทุมธานี 2567”

โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,067 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 พบว่า

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ตัวอย่าง ร้อยละ 31.87 ระบุว่าเป็น พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

รองลงมา ร้อยละ 28.68 ระบุว่าเป็น นายชาญ พวงเพ็ชร์

ร้อยละ 17.43 ระบุว่า จะไปลงคะแนนไม่เลือกใคร

ร้อยละ 8.98 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

ร้อยละ 4.22 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนน

ร้อยละ 3.19 ระบุว่าเป็น นายนพดล ลัดดาแย้ม

ร้อยละ 1.97 ระบุว่าเป็น นายอธิวัฒน์ สอนเนย

และร้อยละ 3.66 ระบุว่า ไม่ตอบ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากกรณีที่ ทักษิณ ชินวัตร เดินทางไปจังหวัดปทุมธานี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 81.91 ระบุว่า ไม่ส่งผลกระทบเลย รองลงมา ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผลกระทบ ร้อยละ 5.06 ระบุว่า ค่อนข้างส่งผลกระทบ ร้อยละ 3.56 ระบุว่า ส่งผลกระทบอย่างมาก และร้อยละ 4.22 ระบุว่า ไม่ตอบ.

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม