ชาวพระนครตะโกนทวงถาม เงินดิจิทัลเมื่อไหร่จะได้ นายกฯบอก “ปลายปี”

13 มิ.ย. 67

ชาวพระนครตะโกนทวงถาม เงินดิจิทัลเมื่อไหร่จะได้ นายกฯบอก “ปลายปี” ระหว่างลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข 

วันที่ 13 มิ.ย. 67 นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนางเอกสาว ฮาน่า ลีวิช แชป วรากร ศวัสกร นักแสดง 

ชาวพระนครตะโกนทวงถาม เงินดิจิทัลเมื่อไหร่จะได้ นายกฯบอก “ปลายปี”

ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความก้าวหน้ำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข “คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บำงลำพู)” 

ชาวพระนครตะโกนทวงถาม เงินดิจิทัลเมื่อไหร่จะได้ นายกฯบอก “ปลายปี”

โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลำพู) โดยสำนักการระบายน้ำ ณ บริเวณท่าเทียบเรือสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ จากนั้น นายกรัฐมนตรีล่องเรือตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข (คลองโอ่งอ่าง) 

ชาวพระนครตะโกนทวงถาม เงินดิจิทัลเมื่อไหร่จะได้ นายกฯบอก “ปลายปี”

จากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข (คลองบางลำพู) โดยออกเดินทางจากท่าเทียบเรือสะพานหัน ไปยังท่าเทียบเรือบริเวณพิพิธภัณฑ์บางลำพู (คลองบางลำพู) เขตพระนคร โดยมีประชาชนสองฝั่งคลองได้ออกมาโบกไม้โบกมือต้อนรับ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

ชาวพระนครตะโกนทวงถาม เงินดิจิทัลเมื่อไหร่จะได้ นายกฯบอก “ปลายปี”

นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านมารอต้อนรับกันหนาแน่น และยังมีชาวบ้านตะโกนทวงถามว่าเงินดิจิทัล วอลเล็ตเมื่อไหร่จะได้ ซึ่งนายกฯ ยิ้มรับพร้อมบอกว่า “ปลายปี”

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม