“เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” จัดหนักจัดเต็ม 5 วัน 5 คืน

12 มิ.ย. 67

กระทรวงเกษตรฯ ชวนช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัย ในงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” จัดหนักจัดเต็ม 5 วัน 5 คืน กิจกรรม Workshop และความบันเทิงตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (115) ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดรับนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยใช้กลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อผลักดันให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีการยกระดับภาคการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตร ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัยและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

s__49496135_0

“งานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ที่จะจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อต่อยอดสู่การเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่การตลาดแบบครบวงจร ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค” รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

s__97943581_0

s__97943562

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้าอัตลักษณ์ GI จากเกษตรกรโดยตรง ที่จัดหนักจัดเต็มมาให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจ แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) ผัก ผลไม้สดและแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตรต่าง ๆ เช่น ชา กาแฟ 2) สินค้าประมงและปศุสัตว์ 3) ผ้าไหม สิ่งทอ และหัตถกรรม 4) ข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว 5) งานด้านบริการ งานวิจัย รวมถึงการให้บริการของบริษัทขนส่งและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ และ 6) อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งยังจัดกิจกรรมการสาธิต และWorkshop ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากวัตถุดิบที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มาจำหน่ายภายในงานในการรังสรรค์เมนูใหม่ การพัฒนาต้นตำรับเครื่องดื่มกาแฟและโกโก้เพื่อการสร้างอาชีพ Workshop การทำมัลเบอร์รี่ชีสเค้ก และกิจกรรมฝึกอาชีพอื่น ๆ ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีในสวน บุฟเฟต์ผลไม้ เพื่อสร้างความบันเทิงและสีสันภายในงานอีกด้วย

s__49496152_0_1

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเที่ยวชมงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นกระแส