คณะกรรมการ MEA ENERGY AWARDS เข้าตรวจประเมินอาคารประหยัดพลังงานระดับพรีเมียม

12 มิ.ย. 67

ประเมินเข้ม! คณะกรรมการ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 7 เข้าตรวจประเมินอาคารประหยัดพลังงานระดับพรีเมียม

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ MEA ENERGY AWARDS พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่พบผู้บริหารอาคาร เพื่อประเมินตราสัญลักษณ์ระดับพรีเมียม (GOLD/PLATINUM) ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 7 ณ อาคาร Empire Tower

984275_0

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับ STANDARD มาแล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอรับตรา MEA ENERGY AWARDS ต่อเนื่องในระดับพรีเมียม (GOLD/PLATINUM) ซึ่งในโครงการปีที่ 7 ได้เปิดให้อาคารที่สนใจเข้าร่วมประเมินตราระดับพรีเมียมเป็นปีแรก มีอาคารสมัคร รวม 39 แห่ง โดยอาคารที่ผ่านเกณฑ์ในรอบคัดกรองจะได้รับเข้าเยี่ยมพบผู้บริหารระดับสูงของอาคาร โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจเยี่ยมอาคารเพื่อตัดสินมอบตราในระดับ GOLD และสูงสุดในระดับ PLATINUM ให้อาคารที่โดดเด่นในด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร มีความใส่ใจอย่างจริงจัง มีการปรับปรุงการใช้พลังงาน มีผลประหยัดชัดเจน มีความยั่งยืนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมเข้าเยี่ยมพบผู้บริหารนี้จะช่วยให้อาคารได้รับประโยชน์ด้านองค์ความรู้ ได้รับคำแนะนำ และได้รับการประชาสัมพันธ์ CSR องค์กร ให้เป็นต้นแบบอาคารที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งจะเริ่มตรวจประเมินอาคาร รวม 26 แห่ง ในวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567

984269_0

ปัจจุบัน โครงการปีที่ 7 ยังอยู่ระหว่างเปิดรับอาคาร 9 ประเภท คือ โรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต มหาวิทยาลัย โรงเรียน ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟ มีอาคารสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 179 แห่ง มีอาคารได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ระดับ STANDARD แล้ว 97 แห่ง มีกำหนดประกาศผลรางวัลระดับ GOLD และ PLATINUM ในงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2023 (ปีที่ 7) อย่างเป็นทางการในเดือน กันยายน 2567 สามารถดูรายชื่ออาคารรับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ได้ที่ https://www.meaenergyawards.info/index.php/building_meaenergyawards2023/

984270_0

อาคารที่สนใจติดตามข่าวสารโครงการฯ ได้ที่ www.meaenergyawards.info หรือติดต่อที่ปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หมายเลข 09 5775 7972 , 08 4011 3888 (วันและเวลาราชการ) หรือแอดไลน์ ที่ @meaenergyawards และ www.facebook.com/MEAAward

#MEAENERGYAWARDS2023 #ปีที่7
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

advertisement

ข่าวยอดนิยม